Kadrovski menadžment

Detaljnim istraživanjem programa obrazovanja na srodnim Visokim učilištima pokazali su se u praksi nedostatnim da bi mogli omogućiti brzi napredak mladog i perspektivnog kadra u vrlo atraktivno zvanje kao inspektor i/ili kadrovik broda.

Tokom kompleksnog istraživanju obrazovnih studija i potreba prakse, konstatirano je sve veći nedostatak stručnjaka koji bi morali imati potencijal za učinkovito upravljanje interdisciplinarnim zadacima i projektima u pomorskom poslovanju. Takav stručnjak, koji bi bio integrator odnosno rješavač problema imao bi stručni naziv pomorski inspektor, odnosno kadrovski menadžer u pomorstvu. Kao što se i prema nazivu može pretpostaviti radi se o stručnjaku, čije obrazovanje je usmjereno na kolegije iz interdisciplinarnih znanosti i prakse iz menadžmenta, pomorstva, tehnike, informatike, ekonomije i stranih jezika.

KADROVSKI MENADŽER (HR Human Resources):

 • Obavlja poslove kadrovske operative,
 • Surađuje sa Fondom MIORH, Fondom zdravstva, ambulantama, domom zdravlja i drugim subjektima po pitanju socijalne i zdravstvene zaštite pomoraca te ostalih zaposlenika,
 • Izrađuje planove kadrova, potrebnih izvješća, evidencije rada, različitih analiza i sl.,
 • Vodi politiku pravilnog raspoređivanja i planiranja kadrova,
 • Kontrolira valjanost i rokove trajanja: svjedodžbi, uvjerenja, ovlaštenja,
 • Organizira obuku pomoraca,
 • Izrađuje planove unapređenja i nagrada,
 • Izrađuje polugodišnji i godišnji plan smjena,
 • Planira organizaciju zamjene posada na brodovima,
 • Analizira i obavlja sve poslove oko nabave zaliha potrebnih zaposlenicima,
 • Organizira tehničke poslove oko prijema novih zaposlenika,
 • Nadzire i prati aktivnost zaposlenika, njihovo ponašanje i zalaganje na radu,
 • Ažurira račune i procjene u odgovarajućim kompjuterskim programima,
 • Organizira timski rad rada u kadrovskoj operativi,
 • Obavlja poslove obračuna vrednovanja rada,
 • Kontrolira troškove u djelokrug rada sukladno dijagramu toka te liniji financijske odgovornosti,
 • Vrši pripremu za redovite prosudbe na brodovima i tvrtkama u cilju provjere i održavanja sustava ISO 9001:2008(9001:2015), ISM Code, ISPS Code, te ISO 14001:2004.
 • Sudjeluje u internim i vanjskim prosudbama implementiranih sustava,
 • Sudjeluje u radu kriznog tima u kritičnim situacijama,
 • Priprema i predlaže Voditeljima flota cirkularne poruke, advisory poruke i servisne poruke,
 • Analizira zahtjeve, primjedbe na brodovima, te predlaže metode unapređenja rada.

 

RED PREDAVANJA ZA 2016/2017 AKADEMSKU GODINU

 

I semestar

Redni broj Oznaka Kolegiji Predavanja Vježbe ECTS
1 111 Informatika 2 2 4
2 112 Matematika I 2 2 5
3 113 Grafičko komuniciranje i dokumentacija 1 2 4
4 114 Ekonomika poduzeća 2 1 4
5 115 Tehnološki sustavi 2 2 4
6 116 Engleski jezik 1 0 4 3
Ukupno: 9 13 24

Izborni kolegiji*

7 1111 Osnovi inženjerstva 2 2 3
8 1112 Osnove organizacije 2 2 3
9 117 Sredstva pomorskog prometa 2 2 3

II semestar

Redni broj Oznaka Kolegiji Predavanja Vježbe ECTS
1 121 Komunikologija 2 1 4
2 122 Matematika II 2 2 5
3 123 Upravljanje tehničkim sustavima 2 2 5
4 124 Osnove menadžmenta 2 1 3
5 125 Sustavi kakvoće i okoliša 2 2 4
6 126 Engleski jezik II 0 4 3
Ukupno: 10 12 24

Izborni kolegiji*

7 118 Psihologija 2 2 3
8 1113 Uredsko poslovanje i komunikacija 2 2 3
9 129 Inspekcija u pomorstvu 2 2 3

III semestar

 

Redni broj Oznaka Kolegiji Predavanja Vježbe ECTS
1 231 Informacijski sustavi 2 2 5
2 232 Menadžment usluga 2 2 5
3 233 Statistika 2 2 5
4 234 Financijsko poslovanje 2 2 4
5 235 Pomorsko pravo i osiguranje 2 2 5
6 236 Engleski jezik III 0 4 3
7 237

238

Njemački jezik I

Talijanski jezik I

0 4 3
Ukupno: 10+18   30

 

IV semestar

 

Redni broj Oznaka Kolegiji predavanja Vježbe ECTS
1 241 Analiza poslovanja 2 2 5
2 242 Inspekcija pomorskih brodova 2 2 5
3 243 Tehničko upravljanje brodovima i flotom I 2 2 5
4 244 Teorija sustava 2 2 4
5 245 Logistika 2 2 5
6 246 Engleski jezik IV 0 4 3
7 247

248

Njemački jezik II

Talijanski jezik II

0 4 3
Ukupno: 10+18   30

 

 

 

 

 

V semestar

 

Redni broj Oznaka Kolegiji predavanja vježbe ECTS
1 351 Menadžment ljudskih potencijala 2 2 5
2 352 Tehničko upravljanje brodovima i flotom II 2 2 5
3 353 Elektronsko poslovanje 2 2 5
4 354 Menadžment rizika 2 2 5
5 355 Računovodstvo i revizija poslovanja 2 2 4
6 356 Engleski jezik V 0 4 3
7 357

358

Njemački jezik III

Talijanski jezik III

0 4 3
Ukupno: 10+18   30

 

VI semestar- Inspekcijski menadžment

 

Redni broj Oznaka Kolegiji predavanja vježbe ECTS
1 3601 Međunarodni sustav pomorske sigurnosti 2 2 5
2 3607 Pouzdanost pomorskih sustava 2 2 5
3 363 Završni rad 2 2 5
4 364 Teorija odlučivanja 2 2 5
5 365 Organizacijsko ponašanje 2 2 4
6 366 Engleski jezik VI 0 4 3
7 367

368

Njemački jezik IV

Talijanski jezik IV

0 4 3
Ukupno: 10+18   30

 

 

 

 

 

VI semestar- Kadrovski menadžment

 

 

Redni broj Oznaka Kolegiji predavanja vježbe ECTS
1 3605 Kadrologija 2 2 5
2 3606 Osnove rada i socijalnog prava 2 2 5
3 3608 Uredsko poslovanje i komunikacija 2 2 5
4 3609 Etika 2 2 5
5 363 Završni rad 2 2 5
6 364 Teorija odlučivanja 2 2 5
7 365 Organizacijsko ponašanje 2 2 4
8 366 Engleski jezik VI 0 4 3
9 367

368

Njemački jezik IV

Talijanski jezik IV

0 4 3
Ukupno: 10+18   30