Inspekcijski menadžment

Detaljnim istraživanjem programa obrazovanja na srodnim Visokim učilištima pokazali su se u praksi nedostatnim da bi mogli omogućiti brzi napredak mladog i perspektivnog kadra u vrlo atraktivno zvanje kao inspektor i/ili kadrovik broda.

Tokom kompleksnog istraživanju obrazovnih studija i potreba prakse, konstatirano je sve veći nedostatak stručnjaka koji bi morali imati potencijal za učinkovito upravljanje interdisciplinarnim zadacima i projektima u pomorskom poslovanju. Takav stručnjak, koji bi bio integrator odnosno rješavač problema imao bi stručni naziv pomorski inspektor, odnosno kadrovski menadžer u pomorstvu. Kao što se i prema nazivu može pretpostaviti radi se o stručnjaku, čije obrazovanje je usmjereno na kolegije iz interdisciplinarnih znanosti i prakse iz menadžmenta, pomorstva, tehnike, informatike, ekonomije i stranih jezika.

INSPEKCIJSKI MENADŽER:

 • Vodi brigu o efikasnom i ekonomičnom provođenju inspekcijskog nadzora sa svrhom održavanja razine pouzdanosti tehničkog sustava,
 • Organizira poslove održavanjau tehničkih sustava uz prethodnu analizu potrebnih radova, prikupljenih ponuda, vodeći računa o planu troškova održavanja, o kvaliteti izvođača radova i fondu vremena,
 • Kontrolira i odobrava isplatu izvršenih usluga, nabavljenog materijala i rezervnih dijelova, vodeći brigu o planu i financijskim izdacima, u okviru svoje financijske odgovornosti, vršiti dnevnu kontrolu računa, te osiguravati pravovremeni protok dokumentacije,
 • Vrši kontrolu zaliha/potroška goriva, maziva, te inventara i potrošnog materijala,
 • Sudjeluje u provođenju utvrđene politike HR-a (Human Resources),
 • Sudjeluje u postupku utvrđivanja uzroka havarija, vrši nadzor na otklanjanju štete, te priprema potrebnu dokumentaciju za likvidaciju šteta,
 • Vrši poslove nadzora novogradnje u brodogradilištu, uz pripremu potrebne dokumentacije,
 • Vrši poslove nadzora redovitog i izvanrednog dokovanja brodova, uz pripremu potrebne dokumentcije prije samog dokovanja,
 • Podnosi pismena izvješća o izvršenim radovima i tehničkom stanju broda nakon svakog dokovanja, a krajem svakog polugodišta podnosi pismena izvješća o tehničkom stanju broda na temelju kojeg planira troškove za narednu godinu,
 • Vodi i kontrolirati mjesečne analize koje se sastoje od: sumarne liste Record of Defects posebno paluba i stroj,Repair Specification, Request of Spare Parts, Request for Consumables, Lub OilAnalyses, primjedbe raznih inspekcija / audita, PSC, Flag, class, management, vlasnik, P&Iinspekcije, Master’s review, QSE Team Meeting Report itd.),
 • Mjesečno vodi i kontrolira: potrošni materijal koristeći logističke alate, rezervne dijelove koristeći logističke alate, brodske svjedodžbe i dokumente,
 • Vrši pripremu za  redovite prosudbe na brodovima i tvrtkama u cilju provjere sustava kvalitete ISO 9001:2008(9001:2015), ISM Code, ISPS Code, te ISO 14001:2004,
 • Sudjeluje u internim i vanjskim prosudbama implementiranih sustava,
 • Koordinira rad svih inspektora na tehničkoj osnovi, koristeći analize ROD, RFSP, RFCS, primjedbe raznih inspekcija/pregleda itd.,
 • Koordinira i nadzire troškove svih inspektora koristeći zadani proračun,
 • Priprema i predlaže Voditeljima flota cirkularne poruke, advisory poruke i servisne poruke,
 • Analizira sve zahtjeve, primjedbe na brodovima, te predlagati metode unapređenja rada,
 • Sudjeluje u radu kriznog tima u kritičnim stanjima,
 • Kontrolira EMS analize primljene sa brodova.

 

RED PREDAVANJA ZA 2016/2017 AKADEMSKU GODINU

 

I semestar

Redni broj Oznaka Kolegiji Predavanja Vježbe ECTS
1 111 Informatika 2 2 4
2 112 Matematika I 2 2 5
3 113 Grafičko komuniciranje i dokumentacija 1 2 4
4 114 Ekonomika poduzeća 2 1 4
5 115 Tehnološki sustavi 2 2 4
6 116 Engleski jezik 1 0 4 3
Ukupno: 9 13 24

Izborni kolegiji*

7 1111 Osnovi inženjerstva 2 2 3
8 1112 Osnove organizacije 2 2 3
9 117 Sredstva pomorskog prometa 2 2 3

II semestar

Redni broj Oznaka Kolegiji Predavanja Vježbe ECTS
1 121 Komunikologija 2 1 4
2 122 Matematika II 2 2 5
3 123 Upravljanje tehničkim sustavima 2 2 5
4 124 Osnove menadžmenta 2 1 3
5 125 Sustavi kakvoće i okoliša 2 2 4
6 126 Engleski jezik II 0 4 3
Ukupno: 10 12 24

Izborni kolegiji*

7 118 Psihologija 2 2 3
8 1113 Uredsko poslovanje i komunikacija 2 2 3
9 129 Inspekcija u pomorstvu 2 2 3

III semestar

 

Redni broj Oznaka Kolegiji Predavanja Vježbe ECTS
1 231 Informacijski sustavi 2 2 5
2 232 Menadžment usluga 2 2 5
3 233 Statistika 2 2 5
4 234 Financijsko poslovanje 2 2 4
5 235 Pomorsko pravo i osiguranje 2 2 5
6 236 Engleski jezik III 0 4 3
7 237

238

Njemački jezik I

Talijanski jezik I

0 4 3
Ukupno: 10+18   30

 

IV semestar

 

Redni broj Oznaka Kolegiji predavanja Vježbe ECTS
1 241 Analiza poslovanja 2 2 5
2 242 Inspekcija pomorskih brodova 2 2 5
3 243 Tehničko upravljanje brodovima i flotom I 2 2 5
4 244 Teorija sustava 2 2 4
5 245 Logistika 2 2 5
6 246 Engleski jezik IV 0 4 3
7 247

248

Njemački jezik II

Talijanski jezik II

0 4 3
Ukupno: 10+18   30

 

 

 

 

 

V semestar

 

Redni broj Oznaka Kolegiji predavanja vježbe ECTS
1 351 Menadžment ljudskih potencijala 2 2 5
2 352 Tehničko upravljanje brodovima i flotom II 2 2 5
3 353 Elektronsko poslovanje 2 2 5
4 354 Menadžment rizika 2 2 5
5 355 Računovodstvo i revizija poslovanja 2 2 4
6 356 Engleski jezik V 0 4 3
7 357

358

Njemački jezik III

Talijanski jezik III

0 4 3
Ukupno: 10+18   30

 

VI semestar- Inspekcijski menadžment

 

Redni broj Oznaka Kolegiji predavanja vježbe ECTS
1 3601 Međunarodni sustav pomorske sigurnosti 2 2 5
2 3607 Pouzdanost pomorskih sustava 2 2 5
3 363 Završni rad 2 2 5
4 364 Teorija odlučivanja 2 2 5
5 365 Organizacijsko ponašanje 2 2 4
6 366 Engleski jezik VI 0 4 3
7 367

368

Njemački jezik IV

Talijanski jezik IV

0 4 3
Ukupno: 10+18   30

 

 

 

 

 

VI semestar- Kadrovski menadžment

 

 

Redni broj Oznaka Kolegiji predavanja vježbe ECTS
1 3605 Kadrologija 2 2 5
2 3606 Osnove rada i socijalnog prava 2 2 5
3 3608 Uredsko poslovanje i komunikacija 2 2 5
4 3609 Etika 2 2 5
5 363 Završni rad 2 2 5
6 364 Teorija odlučivanja 2 2 5
7 365 Organizacijsko ponašanje 2 2 4
8 366 Engleski jezik VI 0 4 3
9 367

368

Njemački jezik IV

Talijanski jezik IV

0 4 3
Ukupno: 10+18   30