Studiji

Na stručnom studiju inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta održava se nastava za dva smjera. Studij se izvodi u semestrima, a izborni kolegiji mogu se birati sa drugih visokoškolskih učilišta i sveučilišta.

Smjerovi su prilagođeni specifičnim poslovima stručnog prvostupnika inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta.

Usmjeravanje se obavlja izborom smjera u šestom semestru, odnosno izborom dva obvezatna izborna kolegija. Studenti izborne kolegije biraju sukladno svojim sklonostima, uz preporuku nastavnika sukladno izabranom smjeru.

Program omogućava postizanje minimalno 180 ECTS te stjecanje naziva stručni /a prvostupnik /ica inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u pomorstvu.

Trajanje studija: šest semestara (tri godine) s prosječnim godišnjim opterećenjem 60 ECTS ((European Credit Transfer and Accumulation System) – Europski sustav prikupljanja i prenošenja kredita (bodova)).

Nakon završenog stručnog studija inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta kandidati će biti osposobljeni za obavljanje poslova stručnog suradnika pomorskog menadžmenta za rad na inspekcijskim ili kadrovskim poslovima.

Završetkom stručnog studija stječe se stručni naziv: stručni /a prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta (bacc.ing.admin.nav).