Nastavnici i suradnici

NASTAVNICI Akademski stupanj Zvanje mail soba
Irena Mašće Spec.Sci. asistent irena.masce@vsikmp.hr Soba 67
Elizabeta Pavličević mag. ing. admin. nav. asistent elizabeta.pavlicevic@vsikmp.hr Soba 67
Đurđica Vukić mag. ing. admin. nav. asistent durdica@vsikmp.hr Soba 67
Ratko Paić mr. sc. viši predavač paicratko@vsikmp.hr 66 A
Đorđe Nadrljanski dr. sc. redoviti profesor dekan@vsikmp.hr Soba 70
Antun Čagalj dr. sc. docent cagalj@vsikmp.hr 66 A
Polović Jadranka dr. sc. viši predavač polovic@vsikmp.hr 66 A
Veronika Domitrović mag. educ. hist. et archeol. predavač veronikadomitrovic@vsikmp.hr 66 A
Ivan Vujević dr.sc. redoviti profesor ivanvujevic@vsikmp.hr Soba 75
Mirko Bilić dr.sc. profesor visoke škole mirbilic@vsikmp.hr 68
Roko Markovina dr. sc. redoviti profesor mrkovina@vsikmp.hr 66 A
Marija Kovilić mag. oecc. predavač kovilicmarija@vsikmp.hr 66 A
Ivo Grabovac dr.sc. redoviti profesor grabovac@vsikmp.hr 67 A
Ante Ćorkalo dr.sc. viši predavač ante.corkalo1@gmail.com 66
Slobodan Uzelac dr.sc. redoviti profesor sl.uzelac@vsikmp.hr 68 A
Ana Marija Alfirević univ.spec.oec. predavač amalfirevic@vsikmp.hr 69 A
Ante Mrčela mr. sc. predavač amrcela@vsikmp.hr 70 A
Venesa Stanić mag.ing. nav. arch. stručni suradnik venesastanic@vsikmp.hr 71 A
Bogdana Dobrota profesor predavač bdobrota@vsikmp.hr 72 A
Ivo Fabijanić dr.sc. docent fabjanic@vsikmp.hr 73 A
Slavko Šimundić dr.sc. redoviti profesor simundic@vsikmp.hr 75 A
Ino Jurišić dipl.ing. stručni suradnik jurisicino@viskmp.hr 76 A
Perislav Kronja mag. ing. naut. stručni suradnik kronja@vsikmp.hr 77 A
Mate Perišić dr. sc. predavač mate.perisic@vsikmp.hr 78 A
Vlade Perkušić mag. predavač v.perkusic@vsikmp.hr 79 A
Ante Gudelj mag. forens. predavač gudelj@vsikmp.hr 80 A
Ivan Brković mr. sc. predavač ibrkovic@vsikmp.hr 81 A
Ante Sanader mag. sig. predavač ante.sanader@vsikmp.hr 82 A
Vesna Kokeza dipl. ing. stručni suradnik 83 A
Mladen Mijač dr. sc. stručni suradnik 84 A
Goran Sučić dr.sc. profesor visoke škole sucic@vsikmp.hr 85 A
Sanja Frkić prof. stručni suradnik sanja.frkic@vsikmp.hr 86 A
Miroslav Bezbradica ing. stručni suradnik miroslav.bezbradica@vsikmp.hr 86 A
Ante Munitić dr.sc. redoviti profesor antemunitic@vsikmp.hr 87 A
Nikola Rausavljević dr.sc. redoviti profesor 87A
Stručni suradnici
Kristina Vidović bacc. ing. admin. nav stručni suradnik kristina.vidovic@vsikmp.hr Referada
Teo Jakovljević bacc. ing. admin. nav laborant teo@vsikmp.hr
Zoran Škrlec mag. ing. admin. nav laborant
Lakhmi C. Jain Phd Lakhmi.jain@unisa.edu.au
Đelović Deda dr. sc. docent
Dragomanović Nikola dr. sc. docent
Nikić Stevo dr. sc. redoviti profesor
Orlandić Radovan dr. sc. docent
Sekulić Predrag dr. sc. docent