Nastavnici i suradnici

NASTAVNICI Akademski stupanj Zvanje mail soba
Irena Mašće Spec.Sci. predavač irena.masce@vsikmp.hr Soba 67
Elizabeta Pavličević mag. ing. admin. nav. asistent elizabeta.pavlicevic@vsikmp.hr Soba 67
Đurđica Vukić mag. ing. admin. nav. asistent durdica@vsikmp.hr Soba 67
Ratko Paić mr. sc. viši predavač paicratko@vsikmp.hr 66 A
Đorđe Nadrljanski dr. sc. redoviti profesor dekan@vsikmp.hr Soba 70
Antun Čagalj dr. sc. docent cagalj@vsikmp.hr 66 A
Veronika Domitrović mag. educ. hist. et archeol. predavač veronikadomitrovic@vsikmp.hr 66 A
Ivan Vujević dr.sc. redoviti profesor ivanvujevic@vsikmp.hr Soba 75
Mirko Bilić dr.sc. profesor visoke škole mirko.bilic@vsikmp.hr 68
Roko Markovina dr. sc. redoviti profesor mrkovina@vsikmp.hr 66 A
Ante Mrčela mr. sc. predavač amrcela@vsikmp.hr 70 A
Boris Buklijaš dr.sc. redoviti profesor
Ivon Hicela dr.sc. izvanredni profesor
Venesa Stanić mag.ing. nav. arch. stručni suradnik venesastanic@vsikmp.hr 71 A
Bogdana Dobrota profesor predavač bdobrota@vsikmp.hr 72 A
Slavko Šimundić dr.sc. redoviti profesor simundic@vsikmp.hr 75 A
Ino Jurišić mag. ing. nav. arch. stručni suradnik jurisicino@viskmp.hr 76 A
Mate Perišić dr. sc. predavač mate.perisic@vsikmp.hr 78 A
Vlade Perkušić mag. predavač v.perkusic@vsikmp.hr 79 A
Ivan Brković mr. sc. predavač ibrkovic@vsikmp.hr 81 A
Ante Sanader mag. sig. predavač ante.sanader@vsikmp.hr 82 A
Goran Sučić dr.sc. profesor visoke škole sucic@vsikmp.hr 85 A
Sanja Frkić prof. predavač sanja.frkic@vsikmp.hr 86 A
Miroslav Bezbradica ing. stručni suradnik miroslav.bezbradica@vsikmp.hr 86 A
Ante Munitić dr.sc. redoviti profesor antemunitic@vsikmp.hr 87 A
Nikola Rausavljević dr.sc. redoviti profesor 87A
Stručni suradnici
Kristina Vidović Spec.Sci. stručni suradnik kristina.vidovic@vsikmp.hr Referada
Zoran Škrlec mag. ing. admin. nav laborant
Igor Longo prof. psihologije Stručni suradnik
Lakhmi C. Jain Phd Lakhmi.jain@unisa.edu.au
Đelović Deda dr. sc. docent
Dragomanović Nikola dr. sc. docent
Nikola Vukčević dr. sc. docent
Nikić Stevo dr. sc. redoviti profesor
Orlandić Radovan dr. sc. docent
Sekulić Predrag dr. sc. docent