Odlazni studenti

ODLAZNI STUDENTI (studenti VSIKM)

MOBILNOST STUDENATA odnosi se na studiranje na inozemnoj visokoškolskoj instituciji (instituciji domaćinu) nakon čega se student vraća na Visoku školu za inspekcijski i kadrovski menadžment i dovršava upisani studijski program. Trajanje mobilnosti regulirano je Pravilnikom o mobilnosti Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment (članak 11.) Studenti Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment mogu ostvariti mobilnost na inozemnoj visokoškolskoj instituciji:

  1. u okviru programa mobilnosti ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS, CEEPUS…
  2. putem bilateralnih međusveučilišnih sporazuma
  3. putem bilateralnih međufakultetskih sporazuma
  4. izvan sporazuma (tzv. freemeoveri) i dr.

UPUTE ZA MOBILNOST STUDENATA VSIKM – pažljivo proučiti!

Upute za međunarodnu mobilnost studenata sadržavaju sažetak najvažnijih i najuobičajenijih postupaka, dokumenata i termina studentske mobilnosti a kao pravni okvir korišteni su Pravilnik o mobilnosti i Pravilnik o studiranju na preddiplomskom studiju Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment.

Upute su interni dokument, prilagođene su stručnim i administrativnim službama Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment i u ovakvome obliku ne mogu se primjenjivati izvan Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment.

Za podrobnije informacije i situacije koje nisu uključene u ove Upute potrebno je konzultirati navedene Pravilnike.

Uvjeti za prijavu te kriteriji i način odabira kandidata za mobilnost određuju se institucionalnim sporazumom i raspisanim natječajima, a ako drugačije nije navedeno u natječaju, student može sudjelovati u mobilnosti kad ispunjava sljedeće uvjete:

–          u trenutku odlaska na mobilnost ima status redovitog studenta (definiran Statutom Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu) preddiplomskog studija i ima najmanje ostvarenih 60 ECTS bodova odnosno ako ima status redovitog studenta preddiplomskog studija;

–          hrvatski je državljanin ili osoba sa statusom izbjeglice odnosno osoba bez državljanstva ili osoba s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj;

–          ispunjava ostale uvjete određene institucionalnim sporazumom u okviru kojeg se

ostvaruje mobilnost.

 

OBVEZE STUDENTA PRIJE ODLASKA

1) U Uredu za međunarodnu suradnju (VSIKM)

Student se PRIJE odlaska na mobilnost mora javiti u Ured za međunarodnu suradnju radi upisa u evidenciju i administrativne podrške za vrijeme mobilnosti. Student se javlja e-mailom koordinatoru za mobilnost studenata.

U dogovoru sa ECTS koordinatorom i/ili predmetnim nastavnicima sastaviti Ugovor o učenju / o stručnoj praksi i prikupiti potrebne potpise i pečat na Ugovoru. (za detalje vidjeti poglavlje Obrasci /Forms)

3) U Studentskoj službi (Referadi)

1)       regulirati svoja studentska prava za period trajanja mobilnosti

2)       donijeti kopiju Ugovora o učenju (original na uvid) i odluku o naknadnim obvezama na matičnom studiju

3)       donijeti Indeks

4)       Potvrdu o upisu* u sljedeći semestar (tzv. mala bijela potvrda)

5)       ispunjeni Upisni list (samo studenti koji se ne vode kroz ISVU)

*Potvrda o upisu/Proof of Registration  može se izdati i na engleskom jeziku za potrebe studenata koji odlaze na mobilnost. Potvrda/Proof of Registration se izdaje u Uredu za međunarodnu suradnju na temelju ovjerene Potvrde o upisu na hrvatskom jeziku a potpisuju ju dekan ili glavi tajnik Fakulteta.

 

 

OBVEZE STUDENTA NAKON POVRATKA  I PRIZNAVANJE STEČENE MOBILNOSTI

1) U Uredu za međunarodnu suradnju

Student se nakon povratka sa mobilnosti mora javiti u Ured za međunarodnu suradnju radi  upisa u evidenciju. Student se javlja e-mailom koordinatoru za mobilnost studenata.

Student donosi potpisani Ugovor o učenju i Prijepis ocjena, koji je izdala institucija domaćin,  ECTS koordinatoru.

Nakon ostvarene mobilnosti institucija domaćin dužna je studentu izdati prijepis ocjena i/ili potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi.

ECTS koordinator uz konzultacije s predmetnim nastavnicima i prodekanima ispunjava Obrazac za priznavanje ispita.

ECTS koordinator treba u napomenama Obrasca za priznavanje ispita navesti obveze koje student mora nadoknaditi na matičnom studiju a temeljem unaprijed dogovorenih prava i obveza studenta upisanih u Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka sa mobilnosti.

U Indeks, ISVU i Dopunsku ispravu upisuju se nazivi predmeta ostvarene ocjene i ECTS bodovi te stručna praksa.

Nazivi predmeta upisuju se na hrvatskom i izvornom jeziku, a gdje to nije moguće na engleskom jeziku s naznakom predmeta kojeg zamjenjuju ili kao zasebni izborni predmet.

3) U Studentskoj službi (Referadi)

Student odlazi u Studentsku službu s:

–          ispunjenim Indeksom,

–          kopijom Ugovora o učenju,

–          Prijepisom ocjena,

–          ispunjenim Obrascem za priznavanje ispita

i dalje regulira svoj status.

Na temelju ispunjenog i ovjerenog Obrasca za priznavanje ispita, Studentska služba unosi naziv kolegija i ocjenu u Indeks

VAŽNA NAPOMENA:

Ukoliko su studentu određene dodatne obveze – ocjena se unosi nakon što student ispuni obvezu (seminar, razgovor, rad; itd)

Ukoliko bodovi nisu izraženi u ECTS sustavu – unijeti pripisanu ECTS vrijednost (ako je moguće pretvoriti u ECTS) + kriterij pretvorbe