Odlazni studenti

ODLAZNI STUDENTI (studenti VSIKM)

MOBILNOST STUDENATA odnosi se na studijski boravak na inozemnoj visokoškolskoj instituciji (instituciji domaćinu) nakon čega se student vraća na Visoku školu za inspekcijski i kadrovski menadžment i dovršava upisani studijski program. Trajanje mobilnosti regulirano je Pravilnikom o mobilnosti Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment (članak 11.)

Uvjeti za prijavu na mobilnost te kriteriji i način odabira kandidata za mobilnost određuju se međuinstitucionalnim sporazumom i raspisanim natječajima, a ako drugačije nije navedeno u natječaju, student može sudjelovati u mobilnosti kad ispunjava sljedeće uvjete:

–      u trenutku odlaska na mobilnost ima status redovitog studenta (definiran Statutom Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu) preddiplomskog studija i ima najmanje ostvarenih 60 ECTS bodova odnosno ako ima status redovitog studenta preddiplomskog studija;

–     hrvatski je državljanin ili osoba s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj;

–  ispunjava ostale uvjete određene institucionalnim sporazumom u okviru kojeg se ostvaruje mobilnost.

OBVEZE STUDENTA PRIJE ODLASKA

1) U Uredu za međunarodnu suradnju (VSIKM)

Student se PRIJE odlaska na mobilnost mora javiti u Ured za međunarodnu suradnju radi upisa u evidenciju i administrativne podrške za vrijeme mobilnosti. Tijekom mobilnosti student se javlja e-mailom koordinatoru za mobilnost studenata.

U dogovoru sa ECTS koordinatorom i/ili predmetnim nastavnicima sastaviti Ugovor o učenju i prikupiti potrebne potpise i pečat na Ugovoru.

U Studentskoj službi (Referadi)

  • regulirati svoja studentska prava za period trajanja mobilnosti
  • donijeti kopiju Ugovora o učenju (original na uvid) i odluku o naknadnim obvezama na matičnom studiju
  • donijeti Indeks
  • Potvrdu o upisu u sljedeći semestar
  • ispunjeni Upisni list

 OBVEZE STUDENTA NAKON POVRATKA  I PRIZNAVANJE STEČENE MOBILNOSTI

U Uredu za međunarodnu suradnju

Student se nakon povratka sa mobilnosti mora javiti u Ured za međunarodnu i donijeti potpisani Ugovor o učenju i Prijepis ocjena, koji je izdala institucija domaćin,  ECTS koordinatoru.

Nakon ostvarene mobilnosti institucija domaćin dužna je studentu izdati prijepis ocjena i/ili potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi.

ECTS koordinator uz konzultacije s predmetnim nastavnicima i prodekanima ispunjava Obrazac za priznavanje ispita gdje će se u napomenama Obrasca za priznavanje ispita navesti obveze koje student mora nadoknaditi na matičnom studiju nakon povratka sa mobilnosti.

U Indeks i Dopunsku ispravu upisuju se nazivi predmeta, ostvarene ocjene i ECTS bodovi.

Nazivi predmeta upisuju se na hrvatskom i izvornom jeziku, a gdje to nije moguće na engleskom jeziku s naznakom predmeta kojeg zamjenjuju ili kao zasebni izborni predmet.

U Studentskoj službi (Referadi)

Student odlazi u Studentsku službu s:

–          ispunjenim Indeksom,

–          kopijom Ugovora o učenju,

–          Prijepisom ocjena,

–          ispunjenim Obrascem za priznavanje ispita

i dalje regulira svoj status.

Na temelju ispunjenog i ovjerenog Obrasca za priznavanje ispita, Studentska služba unosi naziv kolegija i ocjenu u Indeks

VAŽNA NAPOMENA:

Ukoliko su studentu određene dodatne obveze – ocjena se unosi nakon što student ispuni obvezu (seminar, razgovor, rad; itd)

Ukoliko bodovi nisu izraženi u ECTS sustavu – unijeti pripisanu ECTS vrijednost (ako je moguće pretvoriti u ECTS) + kriterij pretvorbe.