Natječaji

VISOKA ŠKOLA ZA INSPEKCIJSKI I KADROVSKI MENADŽMENT dana 12. listopada 2016. raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata i nastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) – omotnica IPA

Tekst Natječaja_studenti (Natječaj_student_17)

Tekst Natječaja_nastavno osoblje  (Natječaj_osoblje_17)

Rok za prijavu: 28.10.2016.

Realizacija mobilnosti za studente: ljetni semestar ak. god. 2016./2017.

Realizacija mobilnosti za nastavno osoblje: 1.12.2016. , a zaključno s 31.7.2017.

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost studentsku mobilnost:

 • Popunjen prijavni obrazac za studijski boravak, (Erasmus_prijavni_list_student-VSikm)
 • Pismo motivacije (najviše jedna stranica formata A4),
 • Životopis (u Europass CV format-u), (CVTemplate_HR)
 • Potvrdu o statusu studenta,
 • Ovjeren prijepis ocjena svih položenih ispita
 • Potvrdu o znanju stranog jezika (potvrda o završenom stupnju tečaja stranog jezika, prijepis ocjena ili slične potvrde, ukoliko student ima takve potvrde), ne odnosi se na studente stranih jezika,
 • Preslika prve stranice putovnice/osobne iskaznice
 • Za studente koji za vrijeme studijskog boravka namjeravaju vršiti istraživanje ili pisati

završni rad:

 1. Prihvatno pismo tutora na instituciji domaćinu tzv. Supervisor Acceptance Form for Erasmus+ Student ) (EPLUS_SUPERVISOR_ACCEPTANCE_FORM)
 2. Sporazum u svrhu učenja (Learning_agreement)

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu podučavanja (Teaching):

 1. prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku), (Erasmus_prijavni_list_osoblje_Vsikm)
 2. ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja i/ili osposobljavanja ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta/akademije, (Erasmus plus Training Agreement)
 3. pozivno pismo s prihvatne ustanove (fakultativno),
 4. Preslika prve stranice putovnice/osobne iskaznice
 5. Potvrda o zaposlenju matične ustanove
 6. životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku na Europass obrascu, do 4 stranice, (CVTemplate_HR)
 7. dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi – ustanova obavezno navodi da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi (ne slati kopiju Ugovora),
 8. potpisana suglasnost dekana/ za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti. (Suglasnost za izostanak)

 

Obrazac prijave s ostalom dokumentacijom poslati poštom na adresu:

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment

Ured za međunarodnu suradnju

(s naznakom : Za Erasmus+ natječaj – KA107)

Zrinsko Frankopanska 209

21 000 SPLIT

 

Popis Erasmus koordinatora na institucijama (Popis Erasmus koordinatora na institucijama)

Erasmus+ vodič (erasmus-plus-programme-guide_en)