Zapisnik završnih radova – 24.03.2016.

  • -

Zapisnik završnih radova – 24.03.2016.

Tags :

Category : Obavijesti

Student Smjer Mentor Datum Tema Ocjena Kolegij
Gorana Tafro Inspekcijski
menadžment
dr.sc. Đ. Nadrljanski 3. 9. 2014. Menadžment komunikacija u pomorskoj organizaciji vrlo dobar (4) Osnove menadžmenta
Gorana Tafro Kadrovski menadžment dr.sc. Đ. Nadrljanski 4. 9. 2014. E-poslovanje u održavanju broda vrlo dobar (4) Tehničko upravljanje brodovima i flotom I.
Irena Bazina Inspekcijski menadžment dr. sc. I. Vujević 12. 12. 2014. Sustavni pristup upravljanju nagrađivanjem kao čimbenikom konkurentske prednosti poduzeća izvrstan (5) Osnove menadžmenta
Mirela Prižmić Kadrovski menadžment dr.sc. Đ. Nadrljanski 12. 12. 2014, Menadžer kadrovske funkcije u pomorstvu dobar (3) Osnove menadžmenta
Bruno Topić Inspekcijski menadžment dr.sc. I. Vujević 22.12.014. Analiza financijske situacije dobar (3) Analiza poslovanja poduzeća
Irena Bazina Kadrovski menadžment dr.sc. I. Grabovac 22. 12. 2014. Pomorsko osiguranje i ugovor o osiguranju izvrstan (5) Pomorsko pravo i osiguranje
Mirela Prižmić Inspekcijski menadžment Mr.sc. K. Jurišić 22.12.2014. Sistemski pristup krcanja tereta u funkciji stabiliteta broda dobar (3) Sredstva pomorskog prometa
Nikola Vidović Inspekcijski menadžment dr.sc. Đ. Nadrljanski 23. 1. 2015. Faktori motivacije i zadovoljstva u poslu i njihov značaj za menadžment poduzeća vrlo dobar (4) Osnove menadžmenta
Igor Krivo Inspekcijski menadžment dr.sc. Stjepan Lakoš 13. 2. 2015. Sprječavanje onečišćenja morskog okoliša dobar (3) Inspekcija pomorskih brodova
Petar Krešimir Puljić Inspekcijski menadžment dr.sc. Đ. Nadrljanski 13. 2. 2015. Organizacija prijevoza kontenjerskog broda s ciljem optimizacije organizacije vrlo dobar (4) Osnove menadžmenta
Paulo Županović Inspekcijski menadžment dr. sc. Stjepan Lakoš 24. 2. 2015. Napuštanje broda dovoljan (2) Inspekcija pomorskih brodova
Teo Jakovljević Inspekcijski menadžment dr.sc. Đ. Nadrljanski 27. 2. 2015. Područje primjene elektroničkog poslovanja izvrstan (5) Elektronsko poslovanje
Ana Marija Nazor Inspekcijski menadžment dr. sc. I. Vujević 18. 3.2015. Revizija vrlo dobar (4) Revizija i računovodstvo
Ana Tomaš Inspekcijski menadžment dr. sc. I. Vujević 5. 5. 2015. Financijski izvještaj kao podloga za analizu izvrstan (5) Financijsko poslovanje
Marino Jovanović Inspekcijski menadžment dr.sc. I. Vujević 5.5.2015. Analiza financijskog poslovanja vrlo dobar (4) Analiza poslovanja poduzeća
Karlo Šetka Inspekcijski menadžment dr.sc. I. Vujević 5.5.2015. Financijski izvještaj kao podloga reviziji izvrstan (5) Računovodstvo i revizija
Toni Mašće Inspekcijski menadžment mr.sc. K. Jurišić 18. 5. 2015. Propulzija broda- propulzori izvrstan (5) Tehničko upravljanje brodovima i flotom I.
Dejan Bilić Inspekcijski menadžment dr. sc. S. Lakoš 15. 6. 2015. Sustavi za spašavanje na najvećim putničkim brodovima dobar (3) Inspekcija pomorskih brodova
Ana Tomaš Kadrovski menadžment dr.sc. Ivo Grabovac 18. 6. 2015. Ugovori o prijevozu robe morem ( pomorsko-prijevoznički i brodski ugovori) vrlo dobar (4) Pomorsko pravo i osiguranje
Nikola Vidović Kadrovski menadžment doc. dr.sc. M. Bilić 20.10.2015. Organizacija i poslovanje agencija za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca vrlo dobar (4) Menadžment usluga
Angela Maroja Inspekcijski menadžment dr.sc. Đ. Nadrljanski 20. 10. 2015. Karakterizacije ekološkog rizika izvrstan (5) Menadžment rizika
Sandi Marinković Inspekcijski menadžment dr. sc. Đ. Nadrljanski 4. 11. 2015. Tipovi menadžmenta vrlo dobar (4) Osnove Menadžmenta
Antea Skejić Inspekcijski menadžment dr.sc, S. Uzelac 20.11. 2015. Prilagođavanje ličnosti i obrambeni mehanizmi među brodskom posadom vrlo dobar (4) Psihologija
Marko Skejić Inspekcijski menadžment dr.sc, S. Uzelac 20.11. 2015. Predrasude i sukobi među brodskom posadom vrlo dobar (4) Psihologija
Đurđica Vukić Inspekcijski menadžment dr. sc. Đ. Nadrljanski 25. 11. 2015. Utjecaj stilova na poslovanje lučkih uprava izvrstan (5) Menadžment usluga
Ivan Jarebić Inspekcijski menadžment doc.dr.sc. M. Bilić 29.2.2015. Održavanje pouzdanosti brodskog sustava okretanja pokretanja i zaustavljanja broda: probna vožnja, pokusni rad i manerviranje brodom, provjera, ispravnost sidrenog uređaja izvrstan (5) Inspekcija pomorskih brodova
Luce Nazor Inspekcijski menadžment mr. sc. K. Jurišić 29. 2. 2016. Kontenjerski brodovi- kontenjeri  i kontenjeri s kontrolom temperature izvrstan (5) Tehničko upravljanje brodovima i flotom I.
Tea Čizmić Kadrovski menadžment doc. dr. sc. M. Bilić 29. 2. 2016 Organizacija poslovanja kadrovske službe u pomorskom poduzeću Golar Wilhelmsen Management izvrstan (5) Menadžment usluga
Antonija Kljaković Kadrovski menadžment dr.sc. I. Grabovac 6.4. 2016. Teretnica izvrstan (5) Pomorsko pravo i osiguranje
Ivan Igrec Inspekcijski menadžment dr. sc. I. Grabovec 6. 4. 2016. Pomorski teretni list vrlo dobar (4) Pomorsko pravo i osiguranje
 
 
 
Mario Galov Inspekcijski menadžment mr. sc. Kolja Jurišić 4. 5. 2016. Tehničke karakteristike i sustav tereta na brodovima za prijevoz nafte i njezinih derivata dobar (3) Sredstva pomorskog prometa
Zejna Ribo Inspekcijski menadžment dr. sc. Ante Čorkalo 25. 5. 2016. Analiziranje rizika i stvaranje prioriteta izvrstan (5) Menadžment rizika
Dejan Bilić Kadrovski menadžment doc. dr. sc. Mirko Bilić 31. 5. 2016. Kadroviranje posade putničkog broda izvrstan (5) Menadžment usluga
Mirna Matan Inspekcijski menadžment dr. sc. Đorđe Nadrljanski 1. 6. 2016. Uspostava sustava za e-trgovinu vrlo dobar (4) Elektroničko poslovanje
Matea Matan Inspekcijski menadžment dr.sc. Đorđe Nadrljanski 1. 6. 2016. Sustavi za online naplatu vrlo dobar (4) Elektroničko poslovanje
Tarik Al- Kadouri Inspekcijski menadžment doc. dr. sc. Mirko Bilić 8. 6. 2016. Kontenjerski terminal Luke d.d. Split vrlo dobar (4) Menadžment usluga
Jozo Tomaš Inspekcijski menadžment dr. sc. Đorđe Nadrljanski 27. 6. 2016. Mediji i poslovanje; etički aspekti izvrstan (5) Komunikologija
Bernard Mikačić Inspekcijski menadžment dr. sc. Ante Čorkalo 28. 6. 2016. Sustav nagrađivanja i motiviranja zaposlenika izvrstan (5) Osnove menadžmenta
Anita Marinov Šakić Inspekcijski menadžment dr. sc. Ante Čorkalo 12. 7. 2016. Analiza tržišta prodaje- Metronet Telekomunikacije d.d. izvrstan (5) Osnove menadžmenta
Kristina Vidović Inspekcijski menadžment dr.sc. Đorđe Nadrljanski 12. 7. 2016. Informacijski sustav administracije poduzeća Brodospasa d.d. izvrstan (5) Informacijski sustavi
 
Andrijana Jerman Inspekcijski menadžment dr. sc, Mirko Bilić 28. 9. 2016. Usluge brodarskih tvrtki, putnički promet vrlo dobar (4) Upravljanje brodovima
 
Tina Sablić Inspekcijski menadžment doc.dr.sc. Mirko Bilić 29.09.2016. Novogradnja broda vrlo dobar (4) Tehničko upravljanje brodovima i flotom II
 
Roko Jelovčić Inspekcijski menadžment Doc.dr.sc. Mirko Bilić 29.09.2016. Planirano održavanje broda – remont i održavanje broda dobar (3) Tehničko upravljanje brodovima i flotom II
 
Antonio Perkov Inspekcijski menadžment Doc.dr.sc. Mirko Bilić 29.09.2016. Povijesni razvoj kontejnerskih brodova dobar (3) Sredstva pomorskog prometa
 
Ivana Vukušić Kadrovski menadžment Dr.sc. Ante Čorkalo 19.10.2016. Kadrovi i kadroviranje izvrstan (5) Osnove menadžmenta
 
Marin Lučin Kadrovski menadžment Dr.sc. Đorđe Nadrljanski 19.10.2016. Važnost strateškog menadžmenta iz perspektive malih poduzeća u pomorstvu izvrstan (5) Osnove menadžmenta
 
Maja Gulin Inspekcijski menadžment Dr.sc. Ante Čorkalo 19.10.2016. Upravljanje rizicima u pomorstvu izvrstan (5) Menadžment rizika
 
Stipe Amižić Inspekcijski menadžment Dr.sc. Ivan Vujević 19.10.2016. Revizija poslovanja na primjeru javnog gradskog poduzeća Promet d.o.o. Split izvrstan (5) Računovodstvo i revizija
 
Josipa Medić Inspekcijski menadžment Dr.sc. Đorđe Nadrljanski 19.10.2016. Neverbalna komunikacija izvrstan (5) Komunikologija
 
Antonio Gruja Inspekcijski menadžment Dr.sc. Ivan Vujević 02.11.2016. Značajnost financijskih izvještaja u procesu revizije vrlo dobar (4) Računovodstvo i revizija
 
Iva Kuliš Kadrovski menadžment Dr.sc. Đorđe Nadrljanski 02.11.2016. Sustav komunikacija na primjeru organizacije Hrvatske gospodarske komore izvrstan (5) Komunikologija
 
Andrea Dubravčić Kadrovski menadžment Dr.sc. Ivo Grabovac 03.11.2016. Ugovor o pomorskom osiguranju izvrstan (5) Pomorsko pravo i osiguranje
 
Ana-Marija Nazor Kadrovski menadžment Dr.sc. Đorđe Nadrljanski 08.11.2016. Poslovni rizik izbora posade izvrstan (5) Menadžment rizika
 
Marin Martinović Inspekcijski menadžment Dr.sc. Mirko Bilić 08.11.2016. Upravljanje brodovima „Jadrolinije“ u zadarskom okružju izvrstan (5) Upravljanje brodovima
 
Mate Prce Inspekcijski menadžment Dr.sc. Ivan Vujević 08.11.2016. Analiza financijskih izvješća u trgovačkim društvima dobar (3) Financijsko poslovanje
 
Frane Avidror Cohen Inspekcijski menadžment Dr.sc. Đorđe Nadrljanski 09.11.2016. Sustavi za online naplatu izvrstan (5) Elektronsko poslovanje
 
Josipa Zec Inspekcijski menadžment Dr.sc. Ante Čorkalo 10.11.2016. Menadžment i okruženje izvrstan (5) Osnove menadžmenta
 
Ana Marija Ivanda Inspekcijski menadžment Dr.sc. Ante Čorkalo 11.11.2016. Rizik ulaganja u mala poduzeća izvrstan (5) Menadžment rizika
 
Antonija Kljaković Inspekcijski menadžment Dr.sc. Mirko Bilić 14.11.2016. Sredstva za spašavanje i komunikaciju M/T Jadran izvrstan (5) Međunarodni sustav pomorske sigurnosti
 
Ana Marija Ivanda Kadrovski menadžment Dr.sc. Ivan Vujević 14.11.2016. Analiza boniteta poduzeća vrlo dobar (4) Analiza poslovanja poduzeća
 
Kristina Vidović Kadrovski menadžment Dr.sc. Slavko Šimundić 15.11.2016. Motivacija kao čimbenik uspješnosti poslovanja u poduzeću izvrstan (5) Organizacijsko ponašanje
 
Josipa Zec Kadrovski menadžment Dr.sc. Slavko Šimundić 15.11.2016. Timski rad i utjecaj na efikasnost poslovanja izvrstan (5) Organizacijsko ponašanje
 
Marko Galić – Biličić Inspekcijski menadžment Dr.sc. Slavko Šimundić 15.11.2016. Stilovi odlučivanja izvrstan (5) Teorija odlučivanja
 
Simona Poljak Inspekcijski menadžment Dr.sc. Slavko Šimundić 15.11.2016. Temelji organizacijske strukture izvrstan (5) Teorija odlučivanja
 
Ivan Tomaš Inspekcijski menadžment Dr.sc. Mirko Bilić 15.11.2016. Dokumentacija broda novogradnja 325 za pokusnu plovidbu izvrstan (5) Inspekcija pomorskih brodova
 
Igor Čeme Inspekcijski menadžment Dr.sc. Mirko Bilić 15.12.2016. Organizacija inspekcije u cilju sigurnosti plovidbe izvrstan (5) Inspekcija pomorskih brodova