III godina; Stručna praksa; Apavemare

  • 0
Komunikacijski sustav

III godina; Stručna praksa; Apavemare

O B A V I J E S T REDOVITIM I IZVANREDNIM STUDENTIMA III GODINE
Sukladno planu i programu studija svi redoviti i izvanredni studenti III godine dužni su obaviti stručnu praksu, koja će se izvoditi u Splitu u poduzeću APAVEMARE/ LIBAR na adresi Kopilica 62 (kontakt osoba gđa. Ivana)

Poveznica: Praksa 2016-2017 Apavemare


  • 0
Most

III godina; Stručna praksa; Brodosplit

O B A V I J E S T REDOVITIM I IZVANREDNIM STUDENTIMA III GODINE
Sukladno planu i programu studija svi redoviti i izvanredni studenti III godine dužni su prisustvovati predavanjima praktične nastave iz kolegija Tehničko upravljanje brodovima i flotom II. Predavanja će početi 4. 5. 2017. i odvijat će se svaki utorak i četvrtak u popodnevnim satima u prostorima Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment.
Odslušat će se 4×2 sata predavanja. Nakon odslušanih predavanja, organizirat će se posjet Brodosplitu u trajanju od 4 sata.
Studenti za posjet Brodosplitu moraju u studentskoj službi preuzeti izvješće i potvrdu o stručnoj praksi te iste te potvrde vratiti studentskoj službi potpisane i ovjerene.
Na osnovu materijala koji dobiju, studenti izrađuju kratak seminarski rad kojeg prikazuju studentskoj službi.
Prodekan za nastavu
Doc.dr.sc. Mirko Bilić

Poveznica: Stručna praksa 2016-2017 Brodosplit


  • 0
slider inspekcijski management

III godina; Stručna praksa; Brodotrogir

OBAVIJEST STUDENTIMA III GODINE
Sukladno planu i programu studija svi redoviti i izvanredni studenti III godine dužni su obaviti stručnu praksu, koja će se izvoditi u Trogiru – Brodotrogir d.d.
na adresi Put brodograditelja 16, Trogir

 

Više informacija na poveznici : Stručna praksa 2016-2017 Brodotrogir


  • 0
Most

I godina; II godina; stučna praksa; Plovput

OBAVIJEST STUDENTIMA I i II GODINE
Sukladno planu i programu studija svi redoviti i izvanredni studenti I i II godine dužni su obaviti stručnu praksu, koja će se izvoditi u Splitu – Plovput d.o.o.
na adresi Split, Obala Lazareta 1
Lokacija Plovputa d.o.o.

Dodatni detalji na poveznici: Plovput-stručna praksa I i II godina