Natječaj za izbor i zasnivanje radnog odnosa

  • 0

Natječaj za izbor i zasnivanje radnog odnosa

Tags :

SLUŽBENI TEKST :(Kliknite na link za preuzimanje) Natječaj za narodne novine

NATJEČAJ

Na temelju članka 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14), članka 36. Statuta Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment i Pravilnika o izboru u nastavna i suradnička zvanja i odluke Stručnog vijeća Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i zasnivanje radnog odnosa:

  1. jedan izvršitelj u naslovno nastavno zvanje viši predavač u području: društvene znanosti, polje: ekonomija, grana: organizacija i menadžment
  2. dva izvršitelja u nastavno zvanje predavači odgovarajuće radno mjesto u području: tehničke znanosti, polje: tehnologija prometa i transporta, grana: pomorski i riječni promet.
  3. jedan izvršitelj u nastavno zvanje predavač i odgovarajuće radno mjesto u području: humanističke znanosti, polje: filozofija, grana: povijest filozofije

Pristupnici za izbor u nastavna i naslovna nastavna zvanja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14) te uvjete propisane odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske (NN br. 04/15), Statutom i aktima Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu.

Uz prijavu na natječaj, pristupnici trebaju priložiti:

– životopis s iscrpnim podacima o nastavnom i stručnom radu (u obliku izvješća o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, u elektroničkom obliku)

– original potvrde o održanoj nastavi na visokoškolskoj ustanovi ili original potvrde o održanim javnim predavanjima

– popis objavljenih radova, patenata ili značajnih projekata (u elektroničkom obliku)

– original ili preslik svih radova relevantnih za izbor u zvanje

– original ili ovjeren preslik diplome relevantne za izbor u zvanje

– preslik domovnice, rodnog lista, radne knjižice ili elektronički zapis ovjeren kod nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se ili šalju na adresu: Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment, Zrinsko-frankopanska 209, 21000 Split. Natječaj je otvoren 30 dana od objave u Narodnim novinama. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

 

Dekan

 

Prof. dr. sc. Đorđe Nadrljanski

 


  • 0

Prilika za posao

Tags :

Pozivaju se prvostupnici i apsolventi Visoke škole zainteresirani za zapošljavanje ili promjenu radnog mjesta da svoje životopise dostave na e-mail adresu referada@vsikmp.hr do dana 16. kolovoza 2016.  Informativni razgovor o mogućnostima zapošljavanja za prijavljene studente održat će se u srijedu, 17. kolovoza 2016. u 10 sati u sobi 60/I, Zrinsko Frankopanska 209, Zgrada Visoke škole.

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment