II godina, Menadžment usluga, ispitni rok

  • 0
ispitni rok

II godina, Menadžment usluga, ispitni rok

OBAVIJEST ZA STUDENTE II GODINE

 

Ispit iz kolegija MENADŽMENT USLUGA kod profesorice Ana-Marije Alfirević održati će se 25. 04. 2017. (utorak) u 13:30 umjesto 19.04.2017.


  • 0
ispitni rok

  • 0
ispitni rok

  • 0
ispitni rok

  • 0
ispitni rok

III godina – Organizacija ponašanja – dr.sci. Slavko Šimundić – Promjena termina održavanja ispita

Obavijest studentima III godine

Ispit iz kolegija Organizacija ponašanja  će se održati 26.1.2017. u 10 sati


  • 0
ispitni rok

Raspored održavanja ispitnih rokova

Svi ispiti se moraju prijaviti najkasnije tri dana prije ispita, odjava najmanje dva dana prije ispita.

Ispiti se prijavljuju osobno u studenskoj referadi.

Određene prigovore i molbe molim vas uputiti studenskoj referadi u pismenom obliku.

Ispit iz jednog upisanog predmeta može se polagati najviše četiri puta u akademskoj godini u kojoj je predmet upisan.

 

Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom od tri člana.

 

Student koji četvrti put (pred Povjerenstvom) nije položio ispit iz istog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj

predmet.

 

RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA KROZ SIJEČANJ/VELJAČU 2017.

 

REDNI BROJ KOLEGIJ PROFESOR I. DIO ROKA II. DIO ROKA
1. Matematika I Mr.sc. Ratko Paić

 

16. 01. 2017. u 10:00 30. 01. 2017. u 10:00
2. Financijsko poslovanje poduzeća

 

Dr.sc. Ivan Vujević 16. 01. 2017. u 11:00 30. 01. 2017. u 11:00
3. Međunarodni sustav pomorske sigurnosti

 

Dr.sc. Mirko Bilić 16. 01. 2017. u 8:00 23. 01. 2017. u 8:00
4. Tehničko upravljanje brodovima II Dr.sc. Mirko Bilić

 

16. 01. 2017. u 9:00 23. 01. 2017. u 9:00
5. Informatika Dr.sc. Đorđe Nadrljanski

 

17. 01. 2017. u 10:00 31. 01. 2017. u 10:00
6. Analiza poslovanja Dr.sc. Ivan Vujević

 

17. 01. 2017. u 9:00 31. 01. 2017. u 9:00
7. Računovodstvo i revizija Dr.sc. Ivan Vujević

 

17. 01. 2017. u 10:00 31. 01. 2017. u 10:00
8. Osnove ekonomije* Marija Kovilić, mag. oecc.

 

18. 01. 2017. u 9:00 01. 02. 2017. u 9:00
9. Statistika* Marija Kovilić, mag. oecc.

 

18. 01. 2017. u 11:00 01. 02. 2017. u 11:00
10. Menadžment ljudskih resursa Mr.sc. Ante Mrčela

 

18. 01. 2017. u 9:00 01. 02. 2017. u 9:00
11. Menadžment usluga Ana-Marija Alfirević, univ.spec.oec.

 

19. 01. 2017. u 10:00 02. 02. 2017. u 10:00
12. Elektroničko poslovanje Dr.sc. Đorđe Nadrljanski

 

19. 01. 2017. u 11:00 02. 02. 2017. u 11:00
13. Informacijski sustavi Dr.sc. Đorđe Nadrljanski

 

20. 01. 2017. u 10:00 03. 02. 2017. u 10:00

 

 

*Usmeni dio ispita po dogovoru s profesoricom (23.01.2017.)


  • 0
ispitni rok

III godina; Promjena ispitnog termina; Međunarodni sustav pomorske sigurnosti; dr. sc. Mirko Bilić

Obavijest studentima III godine

 

Ispit iz kolegija Međunarodni sustav pomorske sigurnosti će se održati 21. 9. 2016. godine u 8:00 sati.


  • 0
ispitni rok

III godina; Ispitni rok Rujan

Obavijest studentima III godine

 

Raspored ispitnog roka Rujan 2015./2016. godine.

 

Svi ispiti se moraju prijaviti najkasnije tri dana prije ispita, odjava najmanje dva dana prije ispita.

 

Ispiti se prijavljuju osobno u studenskoj referadi.

Određene prigovore i molbe molim vas uputiti studenskoj referadi u pismenom obliku.

 

Ispit iz jednog upisanog predmeta može se polagati najviše četiri puta u akademskoj godini u kojoj je predmet upisan.

 

Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom od tri člana.

 

Student koji četvrti put (pred Povjerenstvom) nije položio ispit iz istog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet.

  Kod kolegija Kolegij Nastavnik I rok II rok
1 351 Menadžment ljudskih potencijala Izv.prof.dr.sc. T.Šitin 1.      9. 2016. 9:00 15. 9. 2016. 9:00
2 352 Tehničko upravljanje brodovima i flotom II Mr.sc. K.Jurišić, viši predavač 8. 9. 2016. 11:30 22. 9. 2016. 11:30
3 353 Elektronsko poslovanje dr. sc. Đ. Nadrljanski 1.      9. 2016. 11:00 15. 9. 2016.11:00
4 354 Menadžment rizika Dr.sc. A.Čorkalo, viši predavač 6. 9. 2016. 12:00 20. 9. 2016. 12:00
5 355 Računovodstvo i revizija poslovanja Red.prof.dr.sc. I.Vujević 2. 9. 2016. 9: 00 15. 9. 2016. 9:00
6 356 Engleski jezik V A.Karamarko, prof., 14. 9. 2016. 10:00 28. 9. 2016. 10:00
7 357 Njemački jezik III

Talijanski jezik III

  9. 9. 2016. 9:00 23. 9. 2016. 9:00

 

1 3601 Međunarodni sustav pomorske sigurnosti Doc.dr.sc. M.Bilić 5. 9. 2016. 11:00 19. 9. 2016. 11:00
2 3607 Pouzdanost pomorskih sustava Red.prof. dr.sc. Đ.Nadrljanski

Dr.sc. A.Čorkalo, viši predavač

6. 9. 2016. 10: 00 20. 9. 2016. 10:00
3 364 Teorija odlučivanja Red.prof.dr.sc. S.Šimundić 7. 9. 2016. 11:00 21. 9. 2016. 11:00
4 365 Organizacijsko ponašanje Red.prof.dr.sc. S.Šimundić 7. 9. 2016. 9: 00 21. 9. 2016. 9:00
5 366 Engleski jezik VI A.Karamarko, prof., 14. 9. 2016. 11:00 28. 9. 2016. 11:00
6. 367 Njemački jezik IV

Talijanski jezik IV

  9. 9. 2016. 9:00 23. 9. 2016. 9:00
    Kadrologija Izv.prof.dr.sc. T.Šitin 2.      9. 2016. 9:00 15. 9. 2016. 9:00

Ponovljene predmete student može upisati samo jednom tj. jedan predmet može se upisati samo dva puta i polagati maksimalno 8 puta kroz dvije godine (svake godine 3+1).

 

Ako se ispit upisan drugi put ne položi iz 8 polaganja (polaganje pred Povjerenstvom), student sljedeće akademske godine gubi pravo studiranja na upisanom studiju.

 


  • 0
ispitni rok

II godina; Ispitni rok Rujan

Obavijest studentima II godine

 

Raspored ispitnog roka Rujan 2015./2016. godine.

 

Svi ispiti se moraju prijaviti najkasnije tri dana prije ispita, odjava najmanje dva dana prije ispita.

 

Ispiti se prijavljuju osobno u studenskoj referadi.

Određene prigovore i molbe molim vas uputiti studenskoj referadi u pismenom obliku.

 

Ispit iz jednog upisanog predmeta može se polagati najviše četiri puta u akademskoj godini u kojoj je predmet upisan.

 

Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom od tri člana.

 

Student koji četvrti put (pred Povjerenstvom) nije položio ispit iz istog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet.

 

Ponovljene predmete student može upisati samo jednom tj. jedan predmet može se upisati samo dva puta i polagati maksimalno 8 puta kroz dvije godine (svake godine 3+1).

 

Ako se ispit upisan drugi put ne položi iz 8 polaganja (polaganje pred Povjerenstvom), student sljedeće akademske godine gubi pravo studiranja na upisanom studiju.

 

Kod kolegija Kolegij Nastavnik I rok II rok
1 231 Informacijski sustavi Red.prof.dr.sc. Đ.Nadrljanski 1.      9. 2016. 11:00 15. 9. 2016. 11:00
2 232 Menadžment usluga Doc.dr.sc. M.Bilić 5. 9. 2016. 9:00 21. 9. 2016. 9:00
3 233 Statistika M.Perić, dipl.oec., predavač 15. 9. 2016. 10:00 29. 9. 2016. 10:00
4 234 Financijsko poslovanje Red.prof.dr.sc. I.Vujević 2.      9. 2016. 9:00 16. 9. 2016. 9:00
5 235 Pomorsko pravo i osiguranje Red.prof.dr.sc. I.Grabovac 8. 9. 2016. 9: 00 22. 9. 2016. 9:00
6 236 Engleski jezik III S.Frkić, prof. 14. 9. 2016. 9:00 28. 9. 2016. 9:00
7 237 Njemački jezik I

Talijanski jezik I

9. 9. 2016. 10:00 23. 9. 2016. 10:00

 

1 241 Analiza poslovanja Red.prof.dr.sc. I.Vujević 3.      9. 2016. 9:00 16. 9. 2016. 9:00
2 242 Inspekcija pomorskih brodova doc. dr. sc. Mirko Bilić 5. 9. 2016. 10:00 21. 9. 2016. 10:00
3 243 Tehničko upravljanje brodovima i flotom I Mr.sc. K.Jurišić, viši predavač 8. 9. 2016. 10:30 22. 9. 2016. 10:30
4 244 Teorija sustava Red.prof. dr.sc. Đ.Nadrljanski 6. 9. 2016. 11:00 20. 9. 2016. 11:00
5 245 Logistika Red.prof.dr.sc. J.Šamanović 9. 9. 2016. 8:00 23. 9. 2016. 8:00
6 246 Engleski jezik IV S. Frkić, prof. 14. 9. 2016. 9:00 28. 9. 2016. 9:00
7 247 Njemački jezik II

Talijanski jezik II

9. 9. 2016. 10:00 23. 9. 2016. 10:00

 


  • 0
ispitni rok

I godina; Ispitni rok Rujan

Obavijest studentima I godine

 

Raspored ispitnog roka Rujan 2015./2016. godine.

 

Svi ispiti se moraju prijaviti najkasnije tri dana prije ispita, odjava najmanje dva dana prije ispita.

 

Ispiti se prijavljuju osobno u studenskoj referadi.

Određene prigovore i molbe molim vas uputiti studenskoj referadi u pismenom obliku.

 

Ispit iz jednog upisanog predmeta može se polagati najviše četiri puta u akademskoj godini u kojoj je predmet upisan.

 

Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom od tri člana.

 

Student koji četvrti put (pred Povjerenstvom) nije položio ispit iz istog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet.

 

Ponovljene predmete student može upisati samo jednom tj. jedan predmet može se upisati samo dva puta i polagati maksimalno 8 puta kroz dvije godine (svake godine 3+1).

 

Ako se ispit upisan drugi put ne položi iz 8 polaganja (polaganje pred Povjerenstvom), student sljedeće akademske godine gubi pravo studiranja na upisanom studiju.

  Kod kolegija Kolegij Nastavnik I rok II rok
1 111 Informatika Red.prof.dr.sc.       S.Stankov 7. 9. 2016. 8:00 21. 9. 2016. 8:00
2 112 Matematika I Mr.sc. R.Paić, viši predavač 2. 9. 2016. 9:00 16. 9. 2016. 9:00
3 113 Sredstva pomorskog prometa Mr.sc. K.Jurišić, viši predavač 8. 9. 2016. 9:00 22. 9. 2016. 9:00
4 114 Ekonomika poduzeća Red.prof.dr.sc.        J.Šamanović 9. 9. 2016. 10:00 23. 9. 2016. 10:00
5 115 Sustavi kakvoće i zaštita okoliša A.Sanader, mr.sig., predavač 12. 9. 2016. 9:00 26. 9. 2016. 9:00
6 116 Engleski jezik I S.Frkić, prof. 12. 9. 2016. 11:00 26. 9. 2016. 11:00

 

1 121 Komunikologija Red.prof.dr.sc.      S.Uzelac 7. 9. 2016. 9:00 21. 9. 2016. 9:00
2 122 Matematika II Mr.sc. R.Paić, viši predavač 6. 9. 2016. 9:00 22. 9. 2016. 9:00
3 123 Upravljanje brodovima doc. dr. sc. M. Bilić 5. 9. 2016. 8:00 21. 9. 2016. 8:00
4 124 Osnove menadžmenta Dr.sc. A.Čorkalo, viši predavač 1.      9. 2016. 11:00 15. 9. 2016. 11:00
5 125 Psihologija Red.prof.dr.sc.       S.Uzelac 7. 9. 2016. 9:00 21. 9. 2016. 9:00
6 126 Engleski jezik II S. Frkić, prof. 12. 9. 2016. 11:00 26. 9. 2016. 11:00