II godina; III godina; Njemački jezik, Održavanje ispita

  • 0
Ispitni rok

II godina; III godina; Njemački jezik, Održavanje ispita

Obavijest studentima II i III godine

Ispit iz Njemačkog jezika će se održati 20.9.2017. u 10:00 sati.


  • 0
Ispitni rok

OBAVIJEST ZA STUDENTE TREĆE GODINE

Obaviještavaju se studenti treće godine da će se ispiti iz engleskog jezika održati prema sljedećem terminu:

 

I ROK: 01. 09. 2017. PETAK

Engleski V    petak 01.09.2017. u 9:00h

Engleski VI    petak 01.09.2017. u 11:00h

 

 

II ROK 19. 09. 2017. UTORAK

Engleski V    petak 19.09.2017. u 9:00h

Engleski VI    petak 19.09.2017. u 11:00h

 

Ovi termini se odnose na pismene testove. Rezultati testova bit će poslani referadi dan poslije. Usmeni dio ispita i dogovor o konačnoj ocjeni bit će 2-3 dana nakon, o čemu će studenti biti obaviješteni putem referade (web obavijest).

Studenti koji već imaju zaključene ocjene, a nemaju ih upisane u indeks, mogu unijeti ocjene u indeks na dan ispitnog termina ili na dan usmenih ispita.


  • 0
Ispitni rok

III godina – Ispitni rok – Rujan – Termini

 

Prema pravilniku o studiranju na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu

Ispit iz jednog kolegija može se polagati najviše četiri puta u ak. god. u kojoj je kolegij upisan.

Četvrti put se polaže pred Povjerenstvom od tri člana.

Student koji četvrti put pred Povjerenstvom nije položio ispit iz istog kolegija obvezan ga je u idućoj godini ponovno upisati.

Jedan kolegiji se može upisati samo dva puta i polagati maksimalno 8 puta kroz dvije godine (3+1 u jednoj ak. god.).

Ako se drugi put upisan kolegij ne položi iz 8 polaganja, student sljedeće ak.god. gubi pravo studiranja na upisanom studiju.

Vrijeme za prijavu ispita je do tri radna dana prije dana kad je ispit određen.

Vrijeme za odjavu ispita je do jedan radni dan prije dana kad je ispit određen.

 

 

ISPITNI ROK ZA III. GODINU KROZ TRAVANJ 2017.

REDNI BROJ KOD/KOLEGIJ I ROK II ROK
1. 351 / Menadžment ljudskih resursa 8. 9. 2017. u 09:00 22. 9. 2017. u 09:00
2. 352 / Tehničko upravljanje brodovima i flotom II. 4. 9. 2017. u 08:30 18. 9. 2017. u 08:30
3. 353/ Elektronsko poslovanje 12. 9. 2017. u 10:00 26. 9. 2017. u 10:00
4. 354 / Organizacijsko ponašanje 5. 9. 2017. u 10:00 19. 9. 2017. u 10:00
5. 355 / Računovodstvo i revizija 6. 9. 2017. u 10:00 20. 9. 2017. u 10:00
6. 356 / Engleski jezik V***
7. 357 / Talijanski jezik III 14. 9. 2017. u 10:00 28. 9. 2017. u 10:00
8. 361 / Međunarodni sustav pomorske sigurnosti 4. 9. 2017. u 09:30 18. 9. 2017. u 09:30
9. 362 / Pouzdanost pomorskih sustava 7. 9. 2017. u 10:00 21. 9. 2017. u 09:00
10. 364 / Teorija odlučivanja 5. 9. 2017. u 08:00 19. 9. 2017. u 08:00
11. 365 / Menadžment rizika 7. 9. 2017. u 09:00 21. 9. 2017. u 09:00
12. 366/ Engleski jezik VI***
13. 367 / Talijanski jezik IV 14. 9. 2017. u 10:00 28. 9. 2017. u 10:00

 

*** Naknadno će biti rok objavljen

STUDENTSKA SLUŽBA


  • 0
Ispitni rok

II godina – Ispitni rok – Termini – Rujan

 

Prema pravilniku o studiranju na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu

Ispit iz jednog kolegija može se polagati najviše četiri puta u ak. god. u kojoj je kolegij upisan.

Četvrti put se polaže pred Povjerenstvom od tri člana.

Student koji četvrti put pred Povjerenstvom nije položio ispit iz istog kolegija obvezan ga je u idućoj godini ponovno upisati.

Jedan kolegiji se može upisati samo dva puta i polagati maksimalno 8 puta kroz dvije godine (3+1 u jednoj ak. god.).

Ako se drugi put upisan kolegij ne položi iz 8 polaganja, student sljedeće ak.god. gubi pravo studiranja na upisanom studiju.

Vrijeme za prijavu ispita je do tri radna dana prije dana kad je ispit određen.

Vrijeme za odjavu ispita je do jedan radni dan prije dana kad je ispit određen.

 

ISPITNI ROK ZA II. GODINU KROZ TRAVANJ 2017.

REDNI BROJ KOD/KOLEGIJ I ROK II ROK
1. 231 / Informacijski sustavi 6. 9. 2017. u 11:00 20. 9. 2017. u 11:00
2. 232 / Menadžment usluga 5. 9. 2017. u 09:00 19. 9. 2017. u 09:00
3. 233 / Statistika 11. 9. 2017. u 10:00 25. 9. 2017. u 10:00
4. 234 / Financijsko poslovanje 7. 9. 2017. u 09:00 21. 9. 2017. u 09:00
5. 235 / Pomorsko pravo i osiguranje 12. 9. 2017. u 12:00 26. 9. 2017. u 12:00
6. 236 / Engleski jezik III 11. 9. 2017. u 08:30 25. 9. 2017. u 08:30
7. 237 / Talijanski jezik I 14. 9. 2017. u 09:00 28. 9. 2017. u 09:00
8. 241 / Analiza poslovanja poduzeća 7. 9. 2017. u 10:00 21. 9. 2017. u 10:00
9. 242 / Inspekcija pomorskih brodova 4. 9. 2017. u 08:00 18. 9. 2017. u 08:00
10. 243 / Tehničko upravljanje brodovima i flotom I. 4. 9. 2017. u 09:00 18. 9. 2017. u 09:00
11. 244 / Teorija sustava 8. 9. 2017. u 10:00 22. 9. 2017. u 10:00
12. 245 / Logistika 11. 9. 2017. u 11:00 25. 9. 2017. u 11:00
13. 246 / Engleski jezik IV 11. 9. 2017. u 08:30 25. 9. 2017. u 08:30
14. 247 / Talijanski jezik II 14. 9. 2017. u 09:00 28. 9. 2017. u 09:00

 

STUDENTSKA SLUŽBA


  • 0
Ispitni rok

I godina – Ispitni rok – Termini – Rujan

 

Prema pravilniku o studiranju na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu

Ispit iz jednog kolegija može se polagati najviše četiri puta u ak. god. u kojoj je kolegij upisan.

Četvrti put se polaže pred Povjerenstvom od tri člana.

Student koji četvrti put pred Povjerenstvom nije položio ispit iz istog kolegija obvezan ga je u idućoj godini ponovno upisati.

Jedan kolegiji se može upisati samo dva puta i polagati maksimalno 8 puta kroz dvije godine (3+1 u jednoj ak. god.).

Ako se drugi put upisan kolegij ne položi iz 8 polaganja, student sljedeće ak.god. gubi pravo studiranja na upisanom studiju.

Vrijeme za prijavu ispita je do tri radna dana prije dana kad je ispit određen.

Vrijeme za odjavu ispita je do jedan radni dan prije dana kad je ispit određen.

 

ISPITNI ROK ZA I. GODINU KROZ RUJAN 2017.

REDNI BROJ KOD/KOLEGIJ I ROK II ROK
1. 111 / Informatika 5. 9. 2017. u 09:00 19. 9. 2017. u 09:00
2. 112 / Matematika I 6. 9. 2017. u 09:00 20. 9. 2017. u 9:00
3. 113 / Grafičko komuniciranje i dokumentacija 15. 9. 2017. u 10:00 29. 9. 2017. u 10:00
4. 114 / Ekonomika poduzeća 11. 9. 2017. u 09:00 25. 9. 2017. u 09:00
5. 115 / Sustavi kakvoće i zaštita okoliša 13. 9. 2017. u 08:30 27. 9. 2017. u 08:30
6. 116 / Engleski jezik I 11. 9. 2017. u 08:00 25. 9. 2017. u 08:00
7. 121 / Komunikologija 8. 9. 2017. u 12:00 22. 9. 2017. u 12:00
8. 122 / Matematika II 6. 9. 2017. u 10:00 20. 9. 2017. u 10:00
9. 123 / Sredstva pomorskog prometa 4. 9. 2017. u 08:00 18. 9. 2017. u 08:00
10. 124 / Osnove menadžmenta 7. 9. 2017. u 09:00 21. 9. 2017. u 09:00
11. 125 / Tehnološki sustavi 13. 9. 2017. u 10:00 27. 9. 2017. u 10:00
12. 126 / Upravljanje tehničkim sustavima 11. 9. 2017. u 10:00 25. 9. 2017. u 10:00
13. 127 / Engleski jezik II 11. 9. 2017. u 08:00 25. 9. 2017. u 08:00

 

STUDENTSKA SLUŽBA