Obavijest o upisima

  • 0
Upisi

Obavijest o upisima

Upute za upis na studijski program Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment

Upisi u I godinu Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment temelje se na razredbenom postupku (bez državne mature)

Razredbeni postupak za studente/ice sastoji se od bodovanja:

– uspjeha postignutog u svakom razredu srednje škole,

– uspjeha završnoga maturalnoga rada,

– intervjua

pri prijavi za upis potrebno je dostaviti dokumentaciju:

-rodni list (original ili ovjerena preslika),

-domovnica (original ili ovjerena preslika),

-svjedodžba (ili potvrda) o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena preslika),

-svjedodžbe (ili potvrde) svih razreda srednje škole (originali ili ovjerene preslike),

-preslika dokaza o eventualnomu posebnom statusu,

-kratki životopis,

-popunjena tiskanica za prijavu, koja se može naći na internetskoj stranici http://www.vsikmp.hr i u Studentskoj referadi, potvrda o uplati i za pokriće troškova razredbenog postupka na žiro-račun HR7324070001100432311,  Model: HR99.

-tri fotografije u boji, formata 6×4 cm

-popunjeni Upisni listovi (preuzeti u Studenstkoj službi)

-potvrda o plaćenoj školarini u cijelosti ili prva rata,

-ugovor o međusobnim pravima i obvezama (sklapa se između studenta/ice i Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu – solmizacija ugovora)

 

Sve dodatne informacije zainteresirani polaznici/ce mogu dobiti upitom na broj mobilnog telefona, 021/645-375;

+385 95 9031 949;

+385 91 3331 144;

+385 91 3331 100;

+385 91 3444 333.

 

ili elektroničkom poštom na adresu: dekan@vsikmp.hr; referada@vsikmp.hr.


  • 0
Visoka skola za inspekcijski i kadrovski menadžment

Zašto upisati privatni fakultet ?

Zašto upisati privatni fakultet ?

Današnje glavno pitanje pri odabiru fakulteta : javni ili privatni ?

Glavni razlog odabira javnog fakulteta je financijski, kao i problem ugleda.

Prema posljednjim istraživanjima koje je ove godine proveo portal EduCentar, čak 40% studenata rado bi upisalo privatni fakultet, kada bi im to dopuštale mogućnosti.

Ukoliko se uzme u obzir da na privatnim fakultetima, koji su dinamičniji i fleksibilniji, program je uvijek i isključivo orijentiran ka budućem zvanju. Nema “nasljeđa iz prošlosti” i može se reći da studenti kemije imaju matematiku, sociologiju… samo zato što imaju takav nastavnički kadar.

Također je istraživanjem prikazano da poslodavci naglašavaju na tromost javnog obrazovanja. Mnoge javne fakultete, kažu stručnjaci, ne zanima konkurentnost i unaprjeđenje programa, kao ni to koliko će se studenata moći zaposliti po završetku studija. S druge strane, ukoliko bi neki od privatnih fakulteta počeo ‘izbacivati’ nezapošljivi kadar, to bi vrlo vjerojatno bio njegov kraj.

Ovaj tip studija karakteriziraju predavanja i seminarska nastava koja se odvija u manjim grupama stoga profesori mogu posvetiti više vremena svakom pojedinačnom studentu. I sami vjerojatno znate koliko je lakše pratiti nastavu te nešto naučiti ako vas u jednoj dvorani ne sjedi 150, nego 30-ak. U manjim grupama lakše je dobiti odgovor na svako pitanje što znači da je interakcija između profesora i studenata znatno bolja, tj. da je na „višoj razini“ a taj odnos je ključan za što bolji uspjeh na fakultetu.

Prakse, putovanja i razni izleti mnogo se češće organiziraju za studente privatnih, nego javnih fakulteta. Također ne znači da će poslodavci prije zaposliti bivšeg studenta javnog fakulteta ako se onaj s diplomom privatnog fakulteta pokaže sposobniji i kvalificiraniji za ponuđeno radno mjesto. Ne treba generalizirati, pa zbog toga ni izjednačavati sve studente na privatnim fakultetima. To što imaju novca i odlučili se za skuplje školovanje, ne znači da nisu željni znanja i napredovanja, a mnogi dekani garantiraju svojim studentima zaposlenje po završetku studija.