Category Archives: Završni rad

  • 0

JAVNA OBRANA ZAVRŠNOG RADA STUDENTA MARKA ORLIĆA

Category : Obavijesti , Završni rad

Kandidat Marko Orlić, student preddiplomskog studija inspekcijskog i kadrovskom menadžmenta u pomorstvu, brani završni rad pod temom: MEĐUSOBNI ODNOSI UPRAVLJANJA I ODLUČIVANJA pod mentorstvom prof.dr.sc. Slavka Šimundića.
Obrana će se održati 18. 12. 2017. (ponedjeljak) u 10:00 sati u prostorijama Visoke škole


  • 0
Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment

Prijava završnog rada

Obavijest svim studentma koji su prijavili završni rad 2016./2017.

Studenti koji imaju pravo obraniti završni rad, dužni su do 20. 9. 2017.

izvršiti sve obveze prema Studenskoj referadi U spuprotnome će morati upisati preostale ECTS bodove završnog rada u slijedeću akadmesku godinu.