Category Archives: Upisi

  • 0
Upisi

Obavijest o upisima

Upute za upis na studijski program Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment

Upisi u I godinu Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment temelje se na razredbenom postupku (bez državne mature)

Razredbeni postupak za studente/ice sastoji se od bodovanja:

– uspjeha postignutog u svakom razredu srednje škole,

– uspjeha završnoga maturalnoga rada,

– intervjua

pri prijavi za upis potrebno je dostaviti dokumentaciju:

-rodni list (original ili ovjerena preslika),

-domovnica (original ili ovjerena preslika),

-svjedodžba (ili potvrda) o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena preslika),

-svjedodžbe (ili potvrde) svih razreda srednje škole (originali ili ovjerene preslike),

-preslika dokaza o eventualnomu posebnom statusu,

-kratki životopis,

-popunjena tiskanica za prijavu, koja se može naći na internetskoj stranici http://www.vsikmp.hr i u Studentskoj referadi, potvrda o uplati i za pokriće troškova razredbenog postupka na žiro-račun HR7324070001100432311,  Model: HR99.

-tri fotografije u boji, formata 6×4 cm

-popunjeni Upisni listovi (preuzeti u Studenstkoj službi)

-potvrda o plaćenoj školarini u cijelosti ili prva rata,

-ugovor o međusobnim pravima i obvezama (sklapa se između studenta/ice i Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu – solmizacija ugovora)

 

Sve dodatne informacije zainteresirani polaznici/ce mogu dobiti upitom na broj mobilnog telefona, 021/645-375;

+385 95 9031 949;

+385 91 3331 144;

+385 91 3331 100;

+385 91 3444 333.

 

ili elektroničkom poštom na adresu: dekan@vsikmp.hr; referada@vsikmp.hr.


  • 0
Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment

II godina – III godina – Važna obavijest – Upisi u više godine

Obavijest studentima
Upisi u više godine

Upisi studenata u akademsku 2017./2018. godinu (zimski semestar), održat će se do 28. rujna 2017. godine.
Student pri upisu mora donijeti:
•    popunjen upisni materijal
•    indeks
•    dokaz o izvršenoj uplati troškova upisa i školarine ( u cijelom iznosu ili I rata)
•    potpisani ugovor

Studenti koji ne donesu potrebnu dokumentaciju  neće se smatrati upisanima.
Student preddiplomskog stječe pravo upisa u višu godinu studija ukoliko je u prethodnoj ak. god.  ima najviše 2 nepoložen ispit s prethodne godine studijskog programa i ukoliko su ispunjeni uvjeti programske povezanosti predmeta (zadovoljeni uvjeti). Prema Odluci Stručnog vijeća od 20. srpnja 2017. godine.

Student koji nije ostvario uvjete za upis u višu godinu, upisuje ponovno ne položene predmete, te ostatak ECTS bodova koliko mu je dozvoljeno od više godine.

Studenti koji ne prijave završni rad do 28. rujna 2017. godine, upisuju u ak. God. 2017/2018. nepoložene ECTS bodove + ECTS bodove završnog rada.

Podaci
OTP banka
IBAN HR 7324070001100432311
Zrinsko Frankopanska 209
21 000 Split

Troškovi upisa: 490,00
I rata: 4 950,00
Ukupna školarina: 19 000,00


  • 0

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU STRUČNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

UPISNI-LIST-2017._2018.VSIKM-a

 

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU STRUČNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

VISOKA ŠKOLA ZA INSPEKCIJSKI I KADROVSKI MENADŽMENT U SPLITU

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu – temeljem dopusnice Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (KLASA:

UP/I-602-04/09-12/00004), URBROJ: 533-07-10-0007 od 27.svibnja 2010.

godine)

 

ORGANIZACIJA I TRAJANJE STUDIJA

 

Studij na Visokoj školi traje tri godine, odnosno 6 semestara, i njime se stječe 180 ECTS bodova. Studij se izvodi u sjedištu Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu.

 

UPIS

 

Studij na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu, upisuje se na temelju razredbenog postupka.

 

Razredbeni postupak za studente/ice sastoji se od bodovanja:

 

– uspjeha postignutog u svakom razredu srednje škole,

 

– uspjeha završnoga maturalnoga rada,

 

– intervjua.

 

PRIJAVE ZA UPIS I RAZREDBENI POSTUPAK

 

Na natječaj se podnosi sljedeća dokumentacija:

 

rodni list (original ili ovjerena preslika), domovnica (original ili ovjerena preslika), svjedodžba (ili potvrda) o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena preslika), svjedodžbe (ili potvrde) svih razreda srednje škole (originali ili ovjerene preslike), preslika dokaza o eventualnomu posebnom statusu, kratki životopis, popunjena tiskanica za prijavu, koja se može naći na internetskoj stranici http://www.vsikmp.hr i u Studentskoj referadi, potvrda o uplati i za pokriće troškova razredbenog postupka na žiro-račun HR7324070001100432311,  Model: HR99.

Dokumenti potrebni za upis:

 

upisni list,

indeks,

dvije fotografije u boji, formata 6×4 cm, potvrda o plaćenim troškovima upisa (490,00 kuna na žiro-račun Škole), potvrda o plaćenoj školarini u cijelosti ili prva rata, ugovor o međusobnim pravima i obvezama (sklapa se između studenta/ice i Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu – solmizacija ugovora).

Sve dodatne informacije zainteresirani polaznici/ce mogu dobiti upitom na broj mobilnog telefona, 021/645-375; +385 95 9031 949; +385 95 3031 949; +385 91 3331 144; +385 91 3331 100; +385 95 9024 660 elektroničkom poštom na adresu: dekan@vsikmp.hr / referada@vsikmp.hr .

 

PLAĆANJE

 

Školarina za akademsku godinu 2017./2018. iznosi 19.000,00 kuna ukoliko se plaća u cijelosti. Plaćanjem na rate, iznos školarine uvećava se za 5% i iznosi 19.950,00 kuna. Studenti koji plaćaju školarinu na rate dužni su kod javnog bilježnika ovjeriti Ugovor o školovanju o svom trošku.

 

Način uplate troškova školovanja.

 

Student može troškove školovanja uplatiti po svom izboru na jedan od sljedećih načina:

 

u cijelosti, prilikom upisa na studij, ili u više rata i to pri upisu 4.950,00 kuna, a ostalo u šest mjesečnih rata po 2.500,00 kuna – Krediti poslovnih banaka

 

Uplatom školarine student stječe pravo na:

 

– pohađanje predavanja, seminara i vježbi,

 

– konzultacije (osobno i elektroničkom poštom),

 

– mentorstvo,

 

– korištenje školske i sveučilišne knjižnice,

 

– studentsku iskaznicu kojom se stječu sva studentska prava.

 


  • 0
Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment

Obavijest studentuma – Upisi

Category : Upisi , Važne obavijsti

Obavijest studentima viših godina VSIKM-a

Studenti viših godina su dužni obaviti upis nove ak. god. u razdoblju od 1. 7. 2017. do 30. 9. 2017.

 

Studenti pri upisu priložu Studenskoj referadi slijedeće dokumente:

 

– ispunjene upisne listove,

– potvrda o plaćenim troškovima upisa (490,00 kuna na žiro-račun Škole),

– potvrda o plaćenoj školarini u cijelosti ili prva rata,

– ugovor o međusobnim pravima i obvezama (sklapa se između studenta/ice

i Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu –

solmizacija ugovora)

 

Student koji ne izvrši upis u navedenom roku, smatrat će se ispisanim.

 


  • 0
Visoka skola za inspekcijski i kadrovski menadžment

Zašto upisati privatni fakultet ?

Zašto upisati privatni fakultet ?

Današnje glavno pitanje pri odabiru fakulteta : javni ili privatni ?

Glavni razlog odabira javnog fakulteta je financijski, kao i problem ugleda.

Prema posljednjim istraživanjima koje je ove godine proveo portal EduCentar, čak 40% studenata rado bi upisalo privatni fakultet, kada bi im to dopuštale mogućnosti.

Ukoliko se uzme u obzir da na privatnim fakultetima, koji su dinamičniji i fleksibilniji, program je uvijek i isključivo orijentiran ka budućem zvanju. Nema “nasljeđa iz prošlosti” i može se reći da studenti kemije imaju matematiku, sociologiju… samo zato što imaju takav nastavnički kadar.

Također je istraživanjem prikazano da poslodavci naglašavaju na tromost javnog obrazovanja. Mnoge javne fakultete, kažu stručnjaci, ne zanima konkurentnost i unaprjeđenje programa, kao ni to koliko će se studenata moći zaposliti po završetku studija. S druge strane, ukoliko bi neki od privatnih fakulteta počeo ‘izbacivati’ nezapošljivi kadar, to bi vrlo vjerojatno bio njegov kraj.

Ovaj tip studija karakteriziraju predavanja i seminarska nastava koja se odvija u manjim grupama stoga profesori mogu posvetiti više vremena svakom pojedinačnom studentu. I sami vjerojatno znate koliko je lakše pratiti nastavu te nešto naučiti ako vas u jednoj dvorani ne sjedi 150, nego 30-ak. U manjim grupama lakše je dobiti odgovor na svako pitanje što znači da je interakcija između profesora i studenata znatno bolja, tj. da je na „višoj razini“ a taj odnos je ključan za što bolji uspjeh na fakultetu.

Prakse, putovanja i razni izleti mnogo se češće organiziraju za studente privatnih, nego javnih fakulteta. Također ne znači da će poslodavci prije zaposliti bivšeg studenta javnog fakulteta ako se onaj s diplomom privatnog fakulteta pokaže sposobniji i kvalificiraniji za ponuđeno radno mjesto. Ne treba generalizirati, pa zbog toga ni izjednačavati sve studente na privatnim fakultetima. To što imaju novca i odlučili se za skuplje školovanje, ne znači da nisu željni znanja i napredovanja, a mnogi dekani garantiraju svojim studentima zaposlenje po završetku studija.


  • 0

Svi žele na fakultete: Hrvatska najbolja u EU po pitanju ostanka mladih u obrazovnom sustavu

Tags :

Category : Obavijesti , Upisi

NAJVIŠA stopa mladih koji rano napuštaju obrazovni sustav zabilježena je u Španjolskoj, piše World Economic Forum, pozivajući se na podatke Eurostata. U 2014. godini, više od jedne petine Španjolaca u rasponu od 18 do 24 godine imalo je završeno tek srednjoškolsko obrazovanje. Uračunati su mladi ljudi koji nisu upisali visoke obrazovne programe ili osposobljavanja unazad mjesec dana od provođenja istraživanja.

Rani izlazak iz obrazovnog sustava ne znači nužno i da su mladi ljudi podbacili po pitanju zadovoljavanja minimalnih kvalifikacijskih letvica koje su propisane od strane država. No, podaci ukazuju kako je navedeni trend zabrinjavajuć, osobito ukoliko se uzme u obzir činjenica da Europska unija temelji svoju strategiju rasta na visoko obrazovanim mladim pojedincima.

Valja ostaviti otvorenom i mogućnost da mladi u obrazovnom sustavu ostaju što duže jer ne mogu naći posao, za što je u velikoj mjeri kriv upravo sam obrazovni sustav pojedinih zemalja.

Cijeli članak pročitejte na index.hr


  • -
Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment

Upisi – Uvodna riječ Dekana

Uvodna riječ dekana

 

logo vsikmpPoštovani kolege, studenti, suradnici i prijatelji, zadovoljstvo nam je informirati vas o našoj Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu. Danas u uvjetima globalizacije i ekonomije znanja, Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment želi biti aktivan sudionik u tom kontekstu. Naš cilj je stvarati priznate stručnjake koji će posjedovati najnovija znanja i  tehnologije koje će uspješno primijeniti u praksi. Visoku školu za inspekcijski i kadrovski menadžment vidimo kao početak novog sustava obrazovanja kod nas. Koristimo suvremena iskustva i Studijski plan i program, ali smo nastojali da naše studije uklopimo u europski model stručnog obrazovanja, koji primjenjuje stavove Bolonjske deklaracije. Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment na osnovnom trogodišnjem studiju profilira zvanja stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) pomorskog inspekcijskog i kadrovskog  menadžmenta. Kako bismo postigli maksimalne rezultate u učenju, koristimo sve mogućnosti suvremene tehnologije: redovito provodimo analize kvalitete, prilagođavamo se potrebama polaznika, usvajamo realne prijedloge i kritike, a sve to da bismo poboljšali kvalitetu rada. Mi ćemo ostati u kontaktu s našim polaznicima i kada završe Školu, s ciljem da im pomognemo u razvoju karijere  suradnjom i konzaltingom.

_ELE2467aZa većinu ljudi izbor zanimanja predstavlja ozbiljnu životnu prekretnicu. Ovaj trenutak je ponekad plod slučajnosti. Međutim, mnogi imaju u vidu mudru latinsku izreku: „Sve što radiš, radi pažljivo i misli na kraj“. Uvijek se plodovi budućnosti nalaze u sadašnjosti. Možda je naša Visoka škola mjesto na kojem ćete, kroz ljepotu i bogatstvo menadžmenta u pomorskom poslovanju, dosegnuti ono što želite. Pokretanje studija potaknuto je potrebama za obrazovanim stručnjacima koji mogu kreativno odgovoriti na zahtjeve razvoja pomorstva i prometa. Dinamičan razvoj pomorstva i globalizacija svjetskoga gospodarstva stvara rastuće potrebe za mobilnošću ljudi, roba i informacija. Pomorska znanost, interdisciplinarnim pristupom, znanstvenim istraživanjima i uvođenjem novih tehnologija, treba osigurati odgovarajuća znanstvena rješenja s ciljem povećanja učinkovitosti, racionalnosti i sigurnosti u cijelom pomorskom sustavu. Osnovni razlog osnivanja stručnog studija za inspekcijski i kadrovski menadžment u pomorstvu jest utvrđena deficitarnost stručnih kadrova u pomorskoj industriji Republike Hrvatske, a i u svjetskim okvirima u cjelini. Njegovu osnivanju prišlo se nakon što je osiguran potreban znanstveno-nastavni kadar koji je u mogućnosti kvalitetno realizirati program i nakon što su osigurane prostorne, materijalne i organizacijske pretpostavke potrebne za uspješnu provedbu stručnog studija za Inspekcijski i kadrovski menadžment u pomorstvu.

slider inspekcijski managementVisoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment je dovoljno mala da se svakom studentu posveti posebna pažnja, i dovoljno velika da osigura sve neophodne resurse i tehnologiju za formiranje budućih menadžera u pomorstvu. Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment je pravo mjesto za stjecanje dobrog obrazovanja, bogatog iskustva i proširenje vaših vidika. U dinamičnoj i stimulativnoj atmosferi steći ćete znanja o nizu ključnih znanstveno-stručnih disciplina i povećati vaše razumijevanje njihova međusobnog djelovanja.

Na kraju, svim sadašnjim i budućim studentima želim uspjeh u studiju. Uz obostranu dobru volju i ljubav nastavnika i studenata prema struci uspjeh neće izostati.

Dekan

prof. dr. sc. Đorđe Nadrljanski