Category Archives: III. godina

 • 0

III godina, Obavijest studentima; Potpis

Obavijest studentima III godine

 

Studenti koji su odslušali kolegije :

 1. Menadžment ljudskih potencijala
 2. Talijanski jezik III

I imaju pravo na potpis iz kolegija, dužni su donijti indekse Referadi do petka.


 • 0

 • 0
Ispitni rok

II godina; III godina; Njemački jezik, Održavanje ispita

Obavijest studentima II i III godine

Ispit iz Njemačkog jezika će se održati 20.9.2017. u 10:00 sati.


 • 0
Ispitni rok

OBAVIJEST ZA STUDENTE TREĆE GODINE

Obaviještavaju se studenti treće godine da će se ispiti iz engleskog jezika održati prema sljedećem terminu:

 

I ROK: 01. 09. 2017. PETAK

Engleski V    petak 01.09.2017. u 9:00h

Engleski VI    petak 01.09.2017. u 11:00h

 

 

II ROK 19. 09. 2017. UTORAK

Engleski V    petak 19.09.2017. u 9:00h

Engleski VI    petak 19.09.2017. u 11:00h

 

Ovi termini se odnose na pismene testove. Rezultati testova bit će poslani referadi dan poslije. Usmeni dio ispita i dogovor o konačnoj ocjeni bit će 2-3 dana nakon, o čemu će studenti biti obaviješteni putem referade (web obavijest).

Studenti koji već imaju zaključene ocjene, a nemaju ih upisane u indeks, mogu unijeti ocjene u indeks na dan ispitnog termina ili na dan usmenih ispita.


 • 0
Ispitni rok

III godina – Ispitni rok – Rujan – Termini

 

Prema pravilniku o studiranju na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu

Ispit iz jednog kolegija može se polagati najviše četiri puta u ak. god. u kojoj je kolegij upisan.

Četvrti put se polaže pred Povjerenstvom od tri člana.

Student koji četvrti put pred Povjerenstvom nije položio ispit iz istog kolegija obvezan ga je u idućoj godini ponovno upisati.

Jedan kolegiji se može upisati samo dva puta i polagati maksimalno 8 puta kroz dvije godine (3+1 u jednoj ak. god.).

Ako se drugi put upisan kolegij ne položi iz 8 polaganja, student sljedeće ak.god. gubi pravo studiranja na upisanom studiju.

Vrijeme za prijavu ispita je do tri radna dana prije dana kad je ispit određen.

Vrijeme za odjavu ispita je do jedan radni dan prije dana kad je ispit određen.

 

 

ISPITNI ROK ZA III. GODINU KROZ TRAVANJ 2017.

REDNI BROJ KOD/KOLEGIJ I ROK II ROK
1. 351 / Menadžment ljudskih resursa 8. 9. 2017. u 09:00 22. 9. 2017. u 09:00
2. 352 / Tehničko upravljanje brodovima i flotom II. 4. 9. 2017. u 08:30 18. 9. 2017. u 08:30
3. 353/ Elektronsko poslovanje 12. 9. 2017. u 10:00 26. 9. 2017. u 10:00
4. 354 / Organizacijsko ponašanje 5. 9. 2017. u 10:00 19. 9. 2017. u 10:00
5. 355 / Računovodstvo i revizija 6. 9. 2017. u 10:00 20. 9. 2017. u 10:00
6. 356 / Engleski jezik V***
7. 357 / Talijanski jezik III 14. 9. 2017. u 10:00 28. 9. 2017. u 10:00
8. 361 / Međunarodni sustav pomorske sigurnosti 4. 9. 2017. u 09:30 18. 9. 2017. u 09:30
9. 362 / Pouzdanost pomorskih sustava 7. 9. 2017. u 10:00 21. 9. 2017. u 09:00
10. 364 / Teorija odlučivanja 5. 9. 2017. u 08:00 19. 9. 2017. u 08:00
11. 365 / Menadžment rizika 7. 9. 2017. u 09:00 21. 9. 2017. u 09:00
12. 366/ Engleski jezik VI***
13. 367 / Talijanski jezik IV 14. 9. 2017. u 10:00 28. 9. 2017. u 10:00

 

*** Naknadno će biti rok objavljen

STUDENTSKA SLUŽBA


 • 0
Prostorije Visoke skole (29)

I godina – II godina – III godina – Ljetna škola

Poštovani studenti,

Ovim putem Vas obavještavamo da se ljetna škola bez naknade održava od 21.8.2017. do 25.8.2017. u prostorijama Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžement.

Ovo je prilika da se pripremite za polaganje ispita koje niste položili tijekom tekuće akademske godine. Prijaviti se možete na mail :

referada@vsikmp.hr ili na tel: 021 645 375 do petka, 18.08.2017. u 11:00.

Prvi dan ljetne škole je ponedjeljak, 21.08.2017. u  09:30.

 

S poštovanjem,

Dekan


 • 0
Ljetna škola

I godina – II godina – III godina – Ljetna škola

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment organizira Ljetnu školu za savladavanje nastavne materije.

Datum početka Ljetne škole je 22. 8. 2016. godine.

Molimo zainteresirane studente da se prijave putem mail-a na Referadu (

referada@vsikmp.hr) sa podacima:

 

Ime i prezime studenta:

Matični broj studija:

Kolegij:

 

Prijave se trebaju poslati do 18. 8. 2016.

[contact-form to=’referada@vsikmp.hr’ subject=’Ljetna škola’][contact-field label=’Ime i prezime’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-pošta’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Matični broj studija’ type=’text’/][contact-field label=’Kolegij’ type=’text’/][/contact-form]


 • 0
Visoka škola za Inspekcijski i kadrovski menadžment

Odluka o početku nastave u akademskoj 2017/2018

Obavijest svim studentima o početku nastave u akademskoj 2017/2018 godini

Nastava na I. godini preddiplomskog studija započinje u ponedjeljak, 2.

listopada 2017.

Nastava na II. i III. godini preddiplomskog studija započinje u ponedjeljak, 9. listopada 2017.


 • 0
Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment

II godina – III godina – Važna obavijest – Upisi u više godine

Obavijest studentima
Upisi u više godine

Upisi studenata u akademsku 2017./2018. godinu (zimski semestar), održat će se do 28. rujna 2017. godine.
Student pri upisu mora donijeti:
•    popunjen upisni materijal
•    indeks
•    dokaz o izvršenoj uplati troškova upisa i školarine ( u cijelom iznosu ili I rata)
•    potpisani ugovor

Studenti koji ne donesu potrebnu dokumentaciju  neće se smatrati upisanima.
Student preddiplomskog stječe pravo upisa u višu godinu studija ukoliko je u prethodnoj ak. god.  ima najviše 2 nepoložen ispit s prethodne godine studijskog programa i ukoliko su ispunjeni uvjeti programske povezanosti predmeta (zadovoljeni uvjeti). Prema Odluci Stručnog vijeća od 20. srpnja 2017. godine.

Student koji nije ostvario uvjete za upis u višu godinu, upisuje ponovno ne položene predmete, te ostatak ECTS bodova koliko mu je dozvoljeno od više godine.

Studenti koji ne prijave završni rad do 28. rujna 2017. godine, upisuju u ak. God. 2017/2018. nepoložene ECTS bodove + ECTS bodove završnog rada.

Podaci
OTP banka
IBAN HR 7324070001100432311
Zrinsko Frankopanska 209
21 000 Split

Troškovi upisa: 490,00
I rata: 4 950,00
Ukupna školarina: 19 000,00


 • 0
Ispitni rok