Category Archives: II.godina

 • 0

II godina; Obavijest studentima; Potpis

Obavijest studentima II godine

Studenti koji su odslušali kolegije:

 1. Tehničko upravljanje brodovima i flotom I
 2. Statistika

I imaju pravo na potpis iz kolegija, dužni su donijeti indekse Referadi do petka


 • 0

 • 0
Ispitni rok

II godina; III godina; Njemački jezik, Održavanje ispita

Obavijest studentima II i III godine

Ispit iz Njemačkog jezika će se održati 20.9.2017. u 10:00 sati.


 • 0
Ispitni rok

II godina – Ispitni rok – Termini – Rujan

 

Prema pravilniku o studiranju na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu

Ispit iz jednog kolegija može se polagati najviše četiri puta u ak. god. u kojoj je kolegij upisan.

Četvrti put se polaže pred Povjerenstvom od tri člana.

Student koji četvrti put pred Povjerenstvom nije položio ispit iz istog kolegija obvezan ga je u idućoj godini ponovno upisati.

Jedan kolegiji se može upisati samo dva puta i polagati maksimalno 8 puta kroz dvije godine (3+1 u jednoj ak. god.).

Ako se drugi put upisan kolegij ne položi iz 8 polaganja, student sljedeće ak.god. gubi pravo studiranja na upisanom studiju.

Vrijeme za prijavu ispita je do tri radna dana prije dana kad je ispit određen.

Vrijeme za odjavu ispita je do jedan radni dan prije dana kad je ispit određen.

 

ISPITNI ROK ZA II. GODINU KROZ TRAVANJ 2017.

REDNI BROJ KOD/KOLEGIJ I ROK II ROK
1. 231 / Informacijski sustavi 6. 9. 2017. u 11:00 20. 9. 2017. u 11:00
2. 232 / Menadžment usluga 5. 9. 2017. u 09:00 19. 9. 2017. u 09:00
3. 233 / Statistika 11. 9. 2017. u 10:00 25. 9. 2017. u 10:00
4. 234 / Financijsko poslovanje 7. 9. 2017. u 09:00 21. 9. 2017. u 09:00
5. 235 / Pomorsko pravo i osiguranje 12. 9. 2017. u 12:00 26. 9. 2017. u 12:00
6. 236 / Engleski jezik III 11. 9. 2017. u 08:30 25. 9. 2017. u 08:30
7. 237 / Talijanski jezik I 14. 9. 2017. u 09:00 28. 9. 2017. u 09:00
8. 241 / Analiza poslovanja poduzeća 7. 9. 2017. u 10:00 21. 9. 2017. u 10:00
9. 242 / Inspekcija pomorskih brodova 4. 9. 2017. u 08:00 18. 9. 2017. u 08:00
10. 243 / Tehničko upravljanje brodovima i flotom I. 4. 9. 2017. u 09:00 18. 9. 2017. u 09:00
11. 244 / Teorija sustava 8. 9. 2017. u 10:00 22. 9. 2017. u 10:00
12. 245 / Logistika 11. 9. 2017. u 11:00 25. 9. 2017. u 11:00
13. 246 / Engleski jezik IV 11. 9. 2017. u 08:30 25. 9. 2017. u 08:30
14. 247 / Talijanski jezik II 14. 9. 2017. u 09:00 28. 9. 2017. u 09:00

 

STUDENTSKA SLUŽBA


 • 0
Prostorije Visoke skole (29)

I godina – II godina – III godina – Ljetna škola

Poštovani studenti,

Ovim putem Vas obavještavamo da se ljetna škola bez naknade održava od 21.8.2017. do 25.8.2017. u prostorijama Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžement.

Ovo je prilika da se pripremite za polaganje ispita koje niste položili tijekom tekuće akademske godine. Prijaviti se možete na mail :

referada@vsikmp.hr ili na tel: 021 645 375 do petka, 18.08.2017. u 11:00.

Prvi dan ljetne škole je ponedjeljak, 21.08.2017. u  09:30.

 

S poštovanjem,

Dekan


 • 0
Ljetna škola

I godina – II godina – III godina – Ljetna škola

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment organizira Ljetnu školu za savladavanje nastavne materije.

Datum početka Ljetne škole je 22. 8. 2016. godine.

Molimo zainteresirane studente da se prijave putem mail-a na Referadu (

referada@vsikmp.hr) sa podacima:

 

Ime i prezime studenta:

Matični broj studija:

Kolegij:

 

Prijave se trebaju poslati do 18. 8. 2016.

[contact-form to=’referada@vsikmp.hr’ subject=’Ljetna škola’][contact-field label=’Ime i prezime’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-pošta’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Matični broj studija’ type=’text’/][contact-field label=’Kolegij’ type=’text’/][/contact-form]


 • 0
Visoka škola za Inspekcijski i kadrovski menadžment

Odluka o početku nastave u akademskoj 2017/2018

Obavijest svim studentima o početku nastave u akademskoj 2017/2018 godini

Nastava na I. godini preddiplomskog studija započinje u ponedjeljak, 2.

listopada 2017.

Nastava na II. i III. godini preddiplomskog studija započinje u ponedjeljak, 9. listopada 2017.


 • 0
Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment

II godina – III godina – Važna obavijest – Upisi u više godine

Obavijest studentima
Upisi u više godine

Upisi studenata u akademsku 2017./2018. godinu (zimski semestar), održat će se do 28. rujna 2017. godine.
Student pri upisu mora donijeti:
•    popunjen upisni materijal
•    indeks
•    dokaz o izvršenoj uplati troškova upisa i školarine ( u cijelom iznosu ili I rata)
•    potpisani ugovor

Studenti koji ne donesu potrebnu dokumentaciju  neće se smatrati upisanima.
Student preddiplomskog stječe pravo upisa u višu godinu studija ukoliko je u prethodnoj ak. god.  ima najviše 2 nepoložen ispit s prethodne godine studijskog programa i ukoliko su ispunjeni uvjeti programske povezanosti predmeta (zadovoljeni uvjeti). Prema Odluci Stručnog vijeća od 20. srpnja 2017. godine.

Student koji nije ostvario uvjete za upis u višu godinu, upisuje ponovno ne položene predmete, te ostatak ECTS bodova koliko mu je dozvoljeno od više godine.

Studenti koji ne prijave završni rad do 28. rujna 2017. godine, upisuju u ak. God. 2017/2018. nepoložene ECTS bodove + ECTS bodove završnog rada.

Podaci
OTP banka
IBAN HR 7324070001100432311
Zrinsko Frankopanska 209
21 000 Split

Troškovi upisa: 490,00
I rata: 4 950,00
Ukupna školarina: 19 000,00


 • 0
Ispitni rok