Category Archives: I. godina

  • 0

I godina; Obavijest studentima; Potpis

Obavijest studentima I godine

Studenti koji su odslušali kolegij

  1. Informatika

I imaju pravo na potpis iz kolegija, dužni su donijeti indekse Referadi do petka


  • 0
Prostorije Visoke skole (29)

I godina, Raspored predavanja, Nastava

I godina, Raspored predavanja

I.godina

 


  • 0
Ispitni rok

I godina – Ispitni rok – Termini – Rujan

 

Prema pravilniku o studiranju na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu

Ispit iz jednog kolegija može se polagati najviše četiri puta u ak. god. u kojoj je kolegij upisan.

Četvrti put se polaže pred Povjerenstvom od tri člana.

Student koji četvrti put pred Povjerenstvom nije položio ispit iz istog kolegija obvezan ga je u idućoj godini ponovno upisati.

Jedan kolegiji se može upisati samo dva puta i polagati maksimalno 8 puta kroz dvije godine (3+1 u jednoj ak. god.).

Ako se drugi put upisan kolegij ne položi iz 8 polaganja, student sljedeće ak.god. gubi pravo studiranja na upisanom studiju.

Vrijeme za prijavu ispita je do tri radna dana prije dana kad je ispit određen.

Vrijeme za odjavu ispita je do jedan radni dan prije dana kad je ispit određen.

 

ISPITNI ROK ZA I. GODINU KROZ RUJAN 2017.

REDNI BROJ KOD/KOLEGIJ I ROK II ROK
1. 111 / Informatika 5. 9. 2017. u 09:00 19. 9. 2017. u 09:00
2. 112 / Matematika I 6. 9. 2017. u 09:00 20. 9. 2017. u 9:00
3. 113 / Grafičko komuniciranje i dokumentacija 15. 9. 2017. u 10:00 29. 9. 2017. u 10:00
4. 114 / Ekonomika poduzeća 11. 9. 2017. u 09:00 25. 9. 2017. u 09:00
5. 115 / Sustavi kakvoće i zaštita okoliša 13. 9. 2017. u 08:30 27. 9. 2017. u 08:30
6. 116 / Engleski jezik I 11. 9. 2017. u 08:00 25. 9. 2017. u 08:00
7. 121 / Komunikologija 8. 9. 2017. u 12:00 22. 9. 2017. u 12:00
8. 122 / Matematika II 6. 9. 2017. u 10:00 20. 9. 2017. u 10:00
9. 123 / Sredstva pomorskog prometa 4. 9. 2017. u 08:00 18. 9. 2017. u 08:00
10. 124 / Osnove menadžmenta 7. 9. 2017. u 09:00 21. 9. 2017. u 09:00
11. 125 / Tehnološki sustavi 13. 9. 2017. u 10:00 27. 9. 2017. u 10:00
12. 126 / Upravljanje tehničkim sustavima 11. 9. 2017. u 10:00 25. 9. 2017. u 10:00
13. 127 / Engleski jezik II 11. 9. 2017. u 08:00 25. 9. 2017. u 08:00

 

STUDENTSKA SLUŽBA


  • 0
Prostorije Visoke skole (29)

I godina – II godina – III godina – Ljetna škola

Poštovani studenti,

Ovim putem Vas obavještavamo da se ljetna škola bez naknade održava od 21.8.2017. do 25.8.2017. u prostorijama Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžement.

Ovo je prilika da se pripremite za polaganje ispita koje niste položili tijekom tekuće akademske godine. Prijaviti se možete na mail :

referada@vsikmp.hr ili na tel: 021 645 375 do petka, 18.08.2017. u 11:00.

Prvi dan ljetne škole je ponedjeljak, 21.08.2017. u  09:30.

 

S poštovanjem,

Dekan


  • 0
Ljetna škola

I godina – II godina – III godina – Ljetna škola

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment organizira Ljetnu školu za savladavanje nastavne materije.

Datum početka Ljetne škole je 22. 8. 2016. godine.

Molimo zainteresirane studente da se prijave putem mail-a na Referadu (

referada@vsikmp.hr) sa podacima:

 

Ime i prezime studenta:

Matični broj studija:

Kolegij:

 

Prijave se trebaju poslati do 18. 8. 2016.

[contact-form to=’referada@vsikmp.hr’ subject=’Ljetna škola’][contact-field label=’Ime i prezime’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-pošta’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Matični broj studija’ type=’text’/][contact-field label=’Kolegij’ type=’text’/][/contact-form]


  • 0
Visoka škola za Inspekcijski i kadrovski menadžment

Odluka o početku nastave u akademskoj 2017/2018

Obavijest svim studentima o početku nastave u akademskoj 2017/2018 godini

Nastava na I. godini preddiplomskog studija započinje u ponedjeljak, 2.

listopada 2017.

Nastava na II. i III. godini preddiplomskog studija započinje u ponedjeljak, 9. listopada 2017.


  • 0
Ispitni rok