III godina – Ispitni rok – Rujan – Termini

  • 0
Ispitni rok

III godina – Ispitni rok – Rujan – Termini

 

Prema pravilniku o studiranju na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu

Ispit iz jednog kolegija može se polagati najviše četiri puta u ak. god. u kojoj je kolegij upisan.

Četvrti put se polaže pred Povjerenstvom od tri člana.

Student koji četvrti put pred Povjerenstvom nije položio ispit iz istog kolegija obvezan ga je u idućoj godini ponovno upisati.

Jedan kolegiji se može upisati samo dva puta i polagati maksimalno 8 puta kroz dvije godine (3+1 u jednoj ak. god.).

Ako se drugi put upisan kolegij ne položi iz 8 polaganja, student sljedeće ak.god. gubi pravo studiranja na upisanom studiju.

Vrijeme za prijavu ispita je do tri radna dana prije dana kad je ispit određen.

Vrijeme za odjavu ispita je do jedan radni dan prije dana kad je ispit određen.

 

 

ISPITNI ROK ZA III. GODINU KROZ TRAVANJ 2017.

REDNI BROJ KOD/KOLEGIJ I ROK II ROK
1. 351 / Menadžment ljudskih resursa 8. 9. 2017. u 09:00 22. 9. 2017. u 09:00
2. 352 / Tehničko upravljanje brodovima i flotom II. 4. 9. 2017. u 08:30 18. 9. 2017. u 08:30
3. 353/ Elektronsko poslovanje 12. 9. 2017. u 10:00 26. 9. 2017. u 10:00
4. 354 / Organizacijsko ponašanje 5. 9. 2017. u 10:00 19. 9. 2017. u 10:00
5. 355 / Računovodstvo i revizija 6. 9. 2017. u 10:00 20. 9. 2017. u 10:00
6. 356 / Engleski jezik V***
7. 357 / Talijanski jezik III 14. 9. 2017. u 10:00 28. 9. 2017. u 10:00
8. 361 / Međunarodni sustav pomorske sigurnosti 4. 9. 2017. u 09:30 18. 9. 2017. u 09:30
9. 362 / Pouzdanost pomorskih sustava 7. 9. 2017. u 10:00 21. 9. 2017. u 09:00
10. 364 / Teorija odlučivanja 5. 9. 2017. u 08:00 19. 9. 2017. u 08:00
11. 365 / Menadžment rizika 7. 9. 2017. u 09:00 21. 9. 2017. u 09:00
12. 366/ Engleski jezik VI***
13. 367 / Talijanski jezik IV 14. 9. 2017. u 10:00 28. 9. 2017. u 10:00

 

*** Naknadno će biti rok objavljen

STUDENTSKA SLUŽBA