II godina – Ispitni rok – Termini – Rujan

  • 0
Ispitni rok

II godina – Ispitni rok – Termini – Rujan

 

Prema pravilniku o studiranju na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu

Ispit iz jednog kolegija može se polagati najviše četiri puta u ak. god. u kojoj je kolegij upisan.

Četvrti put se polaže pred Povjerenstvom od tri člana.

Student koji četvrti put pred Povjerenstvom nije položio ispit iz istog kolegija obvezan ga je u idućoj godini ponovno upisati.

Jedan kolegiji se može upisati samo dva puta i polagati maksimalno 8 puta kroz dvije godine (3+1 u jednoj ak. god.).

Ako se drugi put upisan kolegij ne položi iz 8 polaganja, student sljedeće ak.god. gubi pravo studiranja na upisanom studiju.

Vrijeme za prijavu ispita je do tri radna dana prije dana kad je ispit određen.

Vrijeme za odjavu ispita je do jedan radni dan prije dana kad je ispit određen.

 

ISPITNI ROK ZA II. GODINU KROZ TRAVANJ 2017.

REDNI BROJ KOD/KOLEGIJ I ROK II ROK
1. 231 / Informacijski sustavi 6. 9. 2017. u 11:00 20. 9. 2017. u 11:00
2. 232 / Menadžment usluga 5. 9. 2017. u 09:00 19. 9. 2017. u 09:00
3. 233 / Statistika 11. 9. 2017. u 10:00 25. 9. 2017. u 10:00
4. 234 / Financijsko poslovanje 7. 9. 2017. u 09:00 21. 9. 2017. u 09:00
5. 235 / Pomorsko pravo i osiguranje 12. 9. 2017. u 12:00 26. 9. 2017. u 12:00
6. 236 / Engleski jezik III 11. 9. 2017. u 08:30 25. 9. 2017. u 08:30
7. 237 / Talijanski jezik I 14. 9. 2017. u 09:00 28. 9. 2017. u 09:00
8. 241 / Analiza poslovanja poduzeća 7. 9. 2017. u 10:00 21. 9. 2017. u 10:00
9. 242 / Inspekcija pomorskih brodova 4. 9. 2017. u 08:00 18. 9. 2017. u 08:00
10. 243 / Tehničko upravljanje brodovima i flotom I. 4. 9. 2017. u 09:00 18. 9. 2017. u 09:00
11. 244 / Teorija sustava 8. 9. 2017. u 10:00 22. 9. 2017. u 10:00
12. 245 / Logistika 11. 9. 2017. u 11:00 25. 9. 2017. u 11:00
13. 246 / Engleski jezik IV 11. 9. 2017. u 08:30 25. 9. 2017. u 08:30
14. 247 / Talijanski jezik II 14. 9. 2017. u 09:00 28. 9. 2017. u 09:00

 

STUDENTSKA SLUŽBA