Prijava završnog rada

  • 0
Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment

Prijava završnog rada

Obavijest svim studentma koji su prijavili završni rad 2016./2017.

Studenti koji imaju pravo obraniti završni rad, dužni su do 20. 9. 2017.

izvršiti sve obveze prema Studenskoj referadi U spuprotnome će morati upisati preostale ECTS bodove završnog rada u slijedeću akadmesku godinu.