III godina; Stručna praksa; Brodotrogir

  • 0
slider inspekcijski management

III godina; Stručna praksa; Brodotrogir

OBAVIJEST STUDENTIMA III GODINE
Sukladno planu i programu studija svi redoviti i izvanredni studenti III godine dužni su obaviti stručnu praksu, koja će se izvoditi u Trogiru – Brodotrogir d.d.
na adresi Put brodograditelja 16, Trogir

 

Više informacija na poveznici : Stručna praksa 2016-2017 Brodotrogir