III godina; Stručna praksa; Apavemare

  • 0
Komunikacijski sustav

III godina; Stručna praksa; Apavemare

O B A V I J E S T REDOVITIM I IZVANREDNIM STUDENTIMA III GODINE
Sukladno planu i programu studija svi redoviti i izvanredni studenti III godine dužni su obaviti stručnu praksu, koja će se izvoditi u Splitu u poduzeću APAVEMARE/ LIBAR na adresi Kopilica 62 (kontakt osoba gđa. Ivana)

Poveznica: Praksa 2016-2017 Apavemare