III godina; Stručna praksa; Brodosplit

  • 0
Most

III godina; Stručna praksa; Brodosplit

O B A V I J E S T REDOVITIM I IZVANREDNIM STUDENTIMA III GODINE
Sukladno planu i programu studija svi redoviti i izvanredni studenti III godine dužni su prisustvovati predavanjima praktične nastave iz kolegija Tehničko upravljanje brodovima i flotom II. Predavanja će početi 4. 5. 2017. i odvijat će se svaki utorak i četvrtak u popodnevnim satima u prostorima Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment.
Odslušat će se 4×2 sata predavanja. Nakon odslušanih predavanja, organizirat će se posjet Brodosplitu u trajanju od 4 sata.
Studenti za posjet Brodosplitu moraju u studentskoj službi preuzeti izvješće i potvrdu o stručnoj praksi te iste te potvrde vratiti studentskoj službi potpisane i ovjerene.
Na osnovu materijala koji dobiju, studenti izrađuju kratak seminarski rad kojeg prikazuju studentskoj službi.
Prodekan za nastavu
Doc.dr.sc. Mirko Bilić

Poveznica: Stručna praksa 2016-2017 Brodosplit