Raspored održavanja ispitnih rokova

  • 0
ispitni rok

Raspored održavanja ispitnih rokova

Svi ispiti se moraju prijaviti najkasnije tri dana prije ispita, odjava najmanje dva dana prije ispita.

Ispiti se prijavljuju osobno u studenskoj referadi.

Određene prigovore i molbe molim vas uputiti studenskoj referadi u pismenom obliku.

Ispit iz jednog upisanog predmeta može se polagati najviše četiri puta u akademskoj godini u kojoj je predmet upisan.

 

Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom od tri člana.

 

Student koji četvrti put (pred Povjerenstvom) nije položio ispit iz istog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj

predmet.

 

RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA KROZ SIJEČANJ/VELJAČU 2017.

 

REDNI BROJ KOLEGIJ PROFESOR I. DIO ROKA II. DIO ROKA
1. Matematika I Mr.sc. Ratko Paić

 

16. 01. 2017. u 10:00 30. 01. 2017. u 10:00
2. Financijsko poslovanje poduzeća

 

Dr.sc. Ivan Vujević 16. 01. 2017. u 11:00 30. 01. 2017. u 11:00
3. Međunarodni sustav pomorske sigurnosti

 

Dr.sc. Mirko Bilić 16. 01. 2017. u 8:00 23. 01. 2017. u 8:00
4. Tehničko upravljanje brodovima II Dr.sc. Mirko Bilić

 

16. 01. 2017. u 9:00 23. 01. 2017. u 9:00
5. Informatika Dr.sc. Đorđe Nadrljanski

 

17. 01. 2017. u 10:00 31. 01. 2017. u 10:00
6. Analiza poslovanja Dr.sc. Ivan Vujević

 

17. 01. 2017. u 9:00 31. 01. 2017. u 9:00
7. Računovodstvo i revizija Dr.sc. Ivan Vujević

 

17. 01. 2017. u 10:00 31. 01. 2017. u 10:00
8. Osnove ekonomije* Marija Kovilić, mag. oecc.

 

18. 01. 2017. u 9:00 01. 02. 2017. u 9:00
9. Statistika* Marija Kovilić, mag. oecc.

 

18. 01. 2017. u 11:00 01. 02. 2017. u 11:00
10. Menadžment ljudskih resursa Mr.sc. Ante Mrčela

 

18. 01. 2017. u 9:00 01. 02. 2017. u 9:00
11. Menadžment usluga Ana-Marija Alfirević, univ.spec.oec.

 

19. 01. 2017. u 10:00 02. 02. 2017. u 10:00
12. Elektroničko poslovanje Dr.sc. Đorđe Nadrljanski

 

19. 01. 2017. u 11:00 02. 02. 2017. u 11:00
13. Informacijski sustavi Dr.sc. Đorđe Nadrljanski

 

20. 01. 2017. u 10:00 03. 02. 2017. u 10:00

 

 

*Usmeni dio ispita po dogovoru s profesoricom (23.01.2017.)