I godina; Raspored nastave

  • 0
Prostorije Visoke skole (30)

I godina; Raspored nastave

RASPORED SATI PRVA GODINA STUDIJA

Prvi ciklus nastave

sat     Ponedjeljak    3.10 Utorak 4.10 Srijeda 5.10 Četvrtak 6.10 Petak 7.10 Subota 8.10
8.00 Informatika

Predavanja

Informatika

Predavanja

Informatika

Predavanja

Informatika

Predavanja

Informatika

Predavanja

 
9.00 Informatika

Predavanja

Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

 
10.00 Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

 
10.30 Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

Informatika

Predavanja 15

 
10.30-11.00 Pauza Pauza Pauza Pauza Pauza  
11.00 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I  
12.00 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I  
13.00 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I  
13.30 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I 15  

 

sat     Ponedjeljak    10.10 Utorak 11.10 Srijeda 12.10 Četvrtak 13.10 Petak 14.10 Subota 15.10
8.00 Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

 
9.00 Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

 
10.00 Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

Informatika

predavanja 30

 
10.30 Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

Informatika

predavanja

 
10.30-11.00 Pauza Pauza Pauza Pauza Pauza  
11.00 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I  
12.00 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I  
13.00 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I  
13.30 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I 30  

 

 

sat     Ponedjeljak    17.10. Utorak 18.10. Srijeda 19.10 Četvrtak 20.10. Petak 21.10. Subota 22.10.
8.00 Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

 
9.00 Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

 
10.00 Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

 
10.30 Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

Vježbe 30

 
10.30-11.00 Puza Pauza Pauza Pauza Pauza  
11.00 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I  
12.00 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I  
13.00 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I  
13.30 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I 45  

 

 

sat     Ponedjeljak    17.10. Utorak 18.10. Srijeda 19.10 Četvrtak 20.10. Petak 21.10. Subota 22.10.
8.00 Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

 
9.00 Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

 
10.00 Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

 
10.30 Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

Vježbe 30

 
10.30-11.00 Puza Pauza Pauza Pauza Pauza  
11.00 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I  
12.00 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I  
13.00 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I  
13.30 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I  

 

sat     Ponedjeljak    17.10. Utorak 18.10. Srijeda 19.10 Četvrtak 20.10. Petak 21.10. Subota 22.10.
8.00 Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

 
9.00 Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

 
10.00 Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

 
10.30 Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

Vježbe 30

 
10.30-11.00   Pauza Pauza Pauza Pauza  
11.00 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I  
12.00 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I  
13.00 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I  
13.30 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I  
sat Ponedjeljak 24.10. Utorak 25.10. Srijeda26.10. Četvrtak 27.10. Petak 28.10. Subota 29.10.
8.00 Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

 
9.00 Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

 
10.30 Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

Informatika

vježbe

 
10.30– 11.00 Pauza Pauza Pauza Pauza Pauza  
11.00 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I  
12.00 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I  
13.00 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I  
13.30 Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I  

 

 

Nastava je organizirana za svaki kolegij po 3 sata računajući kraće pauze od po 5 minuta između satova.

Vježbe iz informatike  se organiziraju u grupama po 10 studenata. Predmetni nastavnik će izvršiti podjelu studenata po grupama i nakon toga će svaki student dobiti vlastiti raspored termina vježbi.