III godina; Ispitni rok Rujan

  • 0
ispitni rok

III godina; Ispitni rok Rujan

Obavijest studentima III godine

 

Raspored ispitnog roka Rujan 2015./2016. godine.

 

Svi ispiti se moraju prijaviti najkasnije tri dana prije ispita, odjava najmanje dva dana prije ispita.

 

Ispiti se prijavljuju osobno u studenskoj referadi.

Određene prigovore i molbe molim vas uputiti studenskoj referadi u pismenom obliku.

 

Ispit iz jednog upisanog predmeta može se polagati najviše četiri puta u akademskoj godini u kojoj je predmet upisan.

 

Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom od tri člana.

 

Student koji četvrti put (pred Povjerenstvom) nije položio ispit iz istog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet.

  Kod kolegija Kolegij Nastavnik I rok II rok
1 351 Menadžment ljudskih potencijala Izv.prof.dr.sc. T.Šitin 1.      9. 2016. 9:00 15. 9. 2016. 9:00
2 352 Tehničko upravljanje brodovima i flotom II Mr.sc. K.Jurišić, viši predavač 8. 9. 2016. 11:30 22. 9. 2016. 11:30
3 353 Elektronsko poslovanje dr. sc. Đ. Nadrljanski 1.      9. 2016. 11:00 15. 9. 2016.11:00
4 354 Menadžment rizika Dr.sc. A.Čorkalo, viši predavač 6. 9. 2016. 12:00 20. 9. 2016. 12:00
5 355 Računovodstvo i revizija poslovanja Red.prof.dr.sc. I.Vujević 2. 9. 2016. 9: 00 15. 9. 2016. 9:00
6 356 Engleski jezik V A.Karamarko, prof., 14. 9. 2016. 10:00 28. 9. 2016. 10:00
7 357 Njemački jezik III

Talijanski jezik III

  9. 9. 2016. 9:00 23. 9. 2016. 9:00

 

1 3601 Međunarodni sustav pomorske sigurnosti Doc.dr.sc. M.Bilić 5. 9. 2016. 11:00 19. 9. 2016. 11:00
2 3607 Pouzdanost pomorskih sustava Red.prof. dr.sc. Đ.Nadrljanski

Dr.sc. A.Čorkalo, viši predavač

6. 9. 2016. 10: 00 20. 9. 2016. 10:00
3 364 Teorija odlučivanja Red.prof.dr.sc. S.Šimundić 7. 9. 2016. 11:00 21. 9. 2016. 11:00
4 365 Organizacijsko ponašanje Red.prof.dr.sc. S.Šimundić 7. 9. 2016. 9: 00 21. 9. 2016. 9:00
5 366 Engleski jezik VI A.Karamarko, prof., 14. 9. 2016. 11:00 28. 9. 2016. 11:00
6. 367 Njemački jezik IV

Talijanski jezik IV

  9. 9. 2016. 9:00 23. 9. 2016. 9:00
    Kadrologija Izv.prof.dr.sc. T.Šitin 2.      9. 2016. 9:00 15. 9. 2016. 9:00

Ponovljene predmete student može upisati samo jednom tj. jedan predmet može se upisati samo dva puta i polagati maksimalno 8 puta kroz dvije godine (svake godine 3+1).

 

Ako se ispit upisan drugi put ne položi iz 8 polaganja (polaganje pred Povjerenstvom), student sljedeće akademske godine gubi pravo studiranja na upisanom studiju.