II godina; Ispitni rok Rujan

  • 0
ispitni rok

II godina; Ispitni rok Rujan

Obavijest studentima II godine

 

Raspored ispitnog roka Rujan 2015./2016. godine.

 

Svi ispiti se moraju prijaviti najkasnije tri dana prije ispita, odjava najmanje dva dana prije ispita.

 

Ispiti se prijavljuju osobno u studenskoj referadi.

Određene prigovore i molbe molim vas uputiti studenskoj referadi u pismenom obliku.

 

Ispit iz jednog upisanog predmeta može se polagati najviše četiri puta u akademskoj godini u kojoj je predmet upisan.

 

Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom od tri člana.

 

Student koji četvrti put (pred Povjerenstvom) nije položio ispit iz istog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet.

 

Ponovljene predmete student može upisati samo jednom tj. jedan predmet može se upisati samo dva puta i polagati maksimalno 8 puta kroz dvije godine (svake godine 3+1).

 

Ako se ispit upisan drugi put ne položi iz 8 polaganja (polaganje pred Povjerenstvom), student sljedeće akademske godine gubi pravo studiranja na upisanom studiju.

 

Kod kolegija Kolegij Nastavnik I rok II rok
1 231 Informacijski sustavi Red.prof.dr.sc. Đ.Nadrljanski 1.      9. 2016. 11:00 15. 9. 2016. 11:00
2 232 Menadžment usluga Doc.dr.sc. M.Bilić 5. 9. 2016. 9:00 21. 9. 2016. 9:00
3 233 Statistika M.Perić, dipl.oec., predavač 15. 9. 2016. 10:00 29. 9. 2016. 10:00
4 234 Financijsko poslovanje Red.prof.dr.sc. I.Vujević 2.      9. 2016. 9:00 16. 9. 2016. 9:00
5 235 Pomorsko pravo i osiguranje Red.prof.dr.sc. I.Grabovac 8. 9. 2016. 9: 00 22. 9. 2016. 9:00
6 236 Engleski jezik III S.Frkić, prof. 14. 9. 2016. 9:00 28. 9. 2016. 9:00
7 237 Njemački jezik I

Talijanski jezik I

9. 9. 2016. 10:00 23. 9. 2016. 10:00

 

1 241 Analiza poslovanja Red.prof.dr.sc. I.Vujević 3.      9. 2016. 9:00 16. 9. 2016. 9:00
2 242 Inspekcija pomorskih brodova doc. dr. sc. Mirko Bilić 5. 9. 2016. 10:00 21. 9. 2016. 10:00
3 243 Tehničko upravljanje brodovima i flotom I Mr.sc. K.Jurišić, viši predavač 8. 9. 2016. 10:30 22. 9. 2016. 10:30
4 244 Teorija sustava Red.prof. dr.sc. Đ.Nadrljanski 6. 9. 2016. 11:00 20. 9. 2016. 11:00
5 245 Logistika Red.prof.dr.sc. J.Šamanović 9. 9. 2016. 8:00 23. 9. 2016. 8:00
6 246 Engleski jezik IV S. Frkić, prof. 14. 9. 2016. 9:00 28. 9. 2016. 9:00
7 247 Njemački jezik II

Talijanski jezik II

9. 9. 2016. 10:00 23. 9. 2016. 10:00