II godina; III godina Ispit pred Povjerenstvom

  • 0
ISPIT PRED POVJERENSTVOM

II godina; III godina Ispit pred Povjerenstvom

Obavijest studentima koji prijavljuju IV put ispit(Pred Povjerenstvom)

 

Studenti su obvezni javiti referadi ( referada@vsikmp.hr ) prijavu.

Ispiti će se održati 5. 9. 2016. prema rasporedu koji će se objaviti na web stranicama Visoke škole 7 dana prije.

Ispit se može prijaviti najkasnije do 26. 9. 2016.