I godina; Ispitni rok Rujan

  • 0
ispitni rok

I godina; Ispitni rok Rujan

Obavijest studentima I godine

 

Raspored ispitnog roka Rujan 2015./2016. godine.

 

Svi ispiti se moraju prijaviti najkasnije tri dana prije ispita, odjava najmanje dva dana prije ispita.

 

Ispiti se prijavljuju osobno u studenskoj referadi.

Određene prigovore i molbe molim vas uputiti studenskoj referadi u pismenom obliku.

 

Ispit iz jednog upisanog predmeta može se polagati najviše četiri puta u akademskoj godini u kojoj je predmet upisan.

 

Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom od tri člana.

 

Student koji četvrti put (pred Povjerenstvom) nije položio ispit iz istog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet.

 

Ponovljene predmete student može upisati samo jednom tj. jedan predmet može se upisati samo dva puta i polagati maksimalno 8 puta kroz dvije godine (svake godine 3+1).

 

Ako se ispit upisan drugi put ne položi iz 8 polaganja (polaganje pred Povjerenstvom), student sljedeće akademske godine gubi pravo studiranja na upisanom studiju.

  Kod kolegija Kolegij Nastavnik I rok II rok
1 111 Informatika Red.prof.dr.sc.       S.Stankov 7. 9. 2016. 8:00 21. 9. 2016. 8:00
2 112 Matematika I Mr.sc. R.Paić, viši predavač 2. 9. 2016. 9:00 16. 9. 2016. 9:00
3 113 Sredstva pomorskog prometa Mr.sc. K.Jurišić, viši predavač 8. 9. 2016. 9:00 22. 9. 2016. 9:00
4 114 Ekonomika poduzeća Red.prof.dr.sc.        J.Šamanović 9. 9. 2016. 10:00 23. 9. 2016. 10:00
5 115 Sustavi kakvoće i zaštita okoliša A.Sanader, mr.sig., predavač 12. 9. 2016. 9:00 26. 9. 2016. 9:00
6 116 Engleski jezik I S.Frkić, prof. 12. 9. 2016. 11:00 26. 9. 2016. 11:00

 

1 121 Komunikologija Red.prof.dr.sc.      S.Uzelac 7. 9. 2016. 9:00 21. 9. 2016. 9:00
2 122 Matematika II Mr.sc. R.Paić, viši predavač 6. 9. 2016. 9:00 22. 9. 2016. 9:00
3 123 Upravljanje brodovima doc. dr. sc. M. Bilić 5. 9. 2016. 8:00 21. 9. 2016. 8:00
4 124 Osnove menadžmenta Dr.sc. A.Čorkalo, viši predavač 1.      9. 2016. 11:00 15. 9. 2016. 11:00
5 125 Psihologija Red.prof.dr.sc.       S.Uzelac 7. 9. 2016. 9:00 21. 9. 2016. 9:00
6 126 Engleski jezik II S. Frkić, prof. 12. 9. 2016. 11:00 26. 9. 2016. 11:00