Natječaj za izbor u suradničko zvanje i radni odnos

  • 0
elearning

Natječaj za izbor u suradničko zvanje i radni odnos

Tags :

U Splitu, 13. srpnja 2016. god.

KLASA: 011-01/16-01

URBROJ: 2181/01-244/16-01-077

 

 

–           Izvadak iz zapisnika sa sjednice Stručnog

vijeća Visoke škole od 13. srpnja 2016. god.

O D L U K A

 

Ad 3.

Sukladno čl.101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti raspisuje se natječaj za izbor u suradničko zvanje i radni odnos kako slijedi:

  1. izbor dva suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transporta na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uz prijavu na Javni natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti životopis, uvjerenje o radnom stažu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, diplomu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, dokaz o poznavanju C2 razine hrvatskog jezika za osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske.

Dodatni uvjeti: kandidati moraju imati završen sveučilišni diplomski studij, smjer Pomorski menadžment ili smjer Pomorska nautika.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja podnose se Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment, Zrinsko Frankopanska 209,  21 000 Split, s naznakom „za Javni natječaj“.

Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici Visoke škole i oglasnoj ploči Visoke škole.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti pravodobno obaviješteni.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Predsjednik Stručnog vijeća:

 

Prof. dr. sc. Đorđe Nadrljanski

Izvadak iz zapisnika odluka natjecaj