II. godina – ispitni rokovi

  • 0
vsikm

II. godina – ispitni rokovi

II godina ispitni rokovi lipanj

Obavijest studentima II godine

Raspored ispitnog roka lipanj 2015./2016. godine.

Svi ispiti se moraju prijaviti najkasnije tri dana prije ispita, odjava najmanje dva dana prije ispita.

Ispiti se prijavljuju osobno u studenskoj referadi.

Određene prigovore i molbe molim vas uputiti studenskoj referadi u pismenom obliku.

Ispit iz jednog upisanog predmeta može se polagati najviše četiri puta u akademskoj godini u kojoj je predmet upisan.

Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom od tri člana.

Student koji četvrti put (pred Povjerenstvom) nije položio ispit iz istog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet.

Ponovljene predmete student može upisati samo jednom tj. jedan predmet može se upisati samo dva puta i polagati maksimalno 8 puta kroz dvije godine (svake godine 3+1).

 

Ako se ispit upisan drugi put ne položi iz 8 polaganja (polaganje pred Povjerenstvom), student sljedeće akademske godine gubi pravo studiranja na upisanom studiju.