Obavijest za sve studente; Sveučilišna knjižnica

  • -

Obavijest za sve studente; Sveučilišna knjižnica

Obavijest studentima

Dana 18.3.2016. Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment je potpisala ugovor o suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom u Splitu.

Sukladno tom ugovoru studenti  mogu koristiti knjižnične usluge prema Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja građe Sveučilišne knjižnice.

Studenti Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment mogu se upisati na temelju osobne iskaznice i indeksa Visoke škole.